El catedràtic Joan Ferré, director de l’Institut Universitari de Biotecnologia i Biomedicina de la Universitat de València

02/12/2020

El catedràtic de Genètica Joan Ferré Manzanero ha sigut elegit director de l’Institut Universitari de Biotecnologia i Biomedicina (BioTecMed) de la Universitat de València. L’institut va ser creat l’agost passat, després de huit anys de funcionar com a Estructura de Recerca Interdisciplinar (ERI), de la qual Joan Ferré havia exercit de coordinador des de la seua creació. L’elecció de Ferré com a director del nou institut es va produir el passat 26 de novembre durant la reunió del Consell de BioTecMed.

BioTecMed és un institut d’investigació de la Universitat de València, en l'àmbit de la Biologia Molecular aplicada a la Biotecnologia i la Biomedicina, amb dos objectius fonamentals. D’una banda l’excel·lència científica, per a la qual es treballa potenciant i impulsant la recerca en Biologia Molecular bàsica i aplicada en la Universitat de València, incentivant la interacció entre grups afins de qualitat científica contrastada per comités externs. I l’altre objectiu principal és la transferibilitat, és a dir, promoure activitats de transferència tecnològica articulant interaccions amb empreses, especialment aquelles situades al Parc Científic i al Viver d'Empreses de la Universitat de València, en les temàtiques de Biotecnologia i Biomedicina.

Els grups d’investigació que el componen estan agrupats en cinc unitats: Biologia i Metabolisme Vegetal; Proteïnes en Biotecnologia; Biomedicina amb Llevats Model; Biotecnologia de Microorganismes en Agroalimentació; i Biologia Cel·lular i Molecular en Biomedicina.

BioTecMed, d’ERI a Institut

La creació de l’Institut BioTecMed –publicada el passat 14 d’agost al DOGV- ha sigut la consolidació d'una idea que es va gestar a l'octubre de 2007. Durant els dos anys següents, els professors de la Facultat de Ciències Biològiques Isabel Fariñas, Pedro Carrasco, José Enrique Pérez Ortín i Joan Ferré van estar treballant per a materialitzar la idea. Finalment, el 27 d’octubre de 2010 es va crear l’Estructura de Recerca Interdisciplinar de Biotecnologia i Biomedicina (l’ERI era el pas previ a poder constituir-se com a institut).

Encara que l’ERI BioTecMed es va crear amb només quatre grups, immediatament va incorporar nous grups durant els cinc anys següents mitjançant tres convocatòries públiques competitives. Actualment l’Institut, que encara no disposa de seu física, es compon de 18 grups d’investigació, amb 181 membres, dels quals 46 són PDI, distribuïts en dues facultats (Ciències Biològiques i Farmàcia) i cinc departaments (Genètica; Biologia i Biologia Molecular; Biologia Cel·lular, Biologia Funcional i Antropologia Física; Microbiologia i Ecologia; i Farmacologia).

Web BioTecMed www.uv.es/biotecmed