Bioncotech i la multinacional MSD realitzaran en 2020 un assaig clínic fase 2 per a provar la combinació de dos fàrmacs en pacients amb metàstasis hepàtiques

23/12/2019

L'assaig que portarà avant l'empresa vinculada al Parc Científic de la Universitat de València avaluarà si la combinació de fàrmacs mostra eficàcia en pacients amb tumors que responen de manera pobra o moderada a la monoteràpia amb un agent anti-PD1

Bioncotech, companyia biofarmacèutica en etapa clínica que desenvolupa teràpies basades en ARN contra el càncer, ha signat un acord de col·laboració clínica amb la multinacional MSD per a dur a terme un assaig clínic en pacients amb metàstasis hepàtiques de tumors colorectal i gàstrics. L'assaig se centrarà en l'avaluació clínica de fase II de la combinació de dos fàrmacs: l'administració intratumoral directa de BO-112, fàrmac de Bioncotech, juntament amb l'administració sistèmica de Keytruda (Pembrolizumab), la teràpia anti-PD-1 de MSD.

"L'assaig avaluarà si aquesta combinació mostra eficàcia en pacients amb tumors que responen de manera pobra o moderada a la monoteràpia amb un agent anti-PD1. El fàrmac BO-112 actua en aquests pacients despertant el seu sistema immunitari, la qual cosa permet que les cèl·lules immunes puguen reconéixer i atacar als tumors", ha explicat la CEO de Bioncotech, Marisol Quintero.

Farmaco Bioncotech 3_webEl fàrmac BO-112. Font: Bioncotech

Segons Quintero, l'empresa espanyola "ja ha demostrat en un assaig clínic en fase I que la combinació de BO-112 amb Keytruda (inhibidors d'anti-PD1) és segura". Els primers resultats que evidencien aquesta eficàcia s'han presentat recentment en el Congrés Europeu d'Oncologia Mèdica IO (ESMO IO), celebrat del 12 al 14 de desembre a Ginebra. "Les primeres dades clíniques suggereixen que BO-112 indueix canvis immunològics en el microambient tumoral i més enllà, el que pot fer que els tumors prèviament refractaris a l'anti-PD1 siguen susceptibles a la inhibició del punt de control", ha afegit Dominique Tersago, CMO de Bioncotech.

“Els càncers que han fet metàstasis al fetge presenten un desafiament terapèutic significatiu. En apuntar a les lesions hepàtiques metastàsiques com el lloc per a la injecció intratumoral, el nostre objectiu és reduir la variabilitat relacionada amb els òrgans del lloc d'injecció, i també avaluar si BO-112 té potencial per a travessar l'entorn hepàtic generalment immune tolerant i desencadenar o millorar la capacitat de resposta a la teràpia anti-PD1", detalla Tersago.

L'inici del nou estudi clínic està previst per al segon trimestre de 2020 i en ell participaran diversos països de la Unió Europea. "La presència de metàstasi hepàtica en pacients sol estar relacionada amb un pitjor pronòstic i per això, es continua investigant sobre la millor manera de fer que aquests tumors responguen a tractament", subratlla Marisol Quintero.