ADM Biopolis desenvolupa un kit de detecció de bacteris necessaris per al bon funcionament biològic d'una depuradora

29/01/2021

El projecte Life Bactiwater ha generat a més un inòcul bacterià capaç de recuperar l'activitat orgànica correcta d'aquestes instal·lacions

En l'actualitat, el 80% de les plantes de tractament d'aigües residuals que estan operant a Europa estan basades en processos de fangs actius. Són processos biològics en els quals els microorganismes existents, gràcies a una aportació externa d'oxigen, duen a terme l'eliminació de matèria orgànica en aigües residuals. Aquestes estacions depuradores d'aigües residuals (EDAR) depenen de l'estabilitat i de l'eficiència d'aquest procés biològic per a no retornar aigües indegudament tractades al mig receptor, la qual cosa suposaria una amenaça ambiental i de salut pública.

Les EDAR estan obligades a tractar totes les aigües que arriben a les seues instal·lacions. I algunes d'elles poden contindre abocaments no controlats les substàncies nocives dels quals -com a metalls pesants, pesticides o altres compostos químics o orgànics- inhibeixen o danyar greument aquests processos biològics.

El projecte Life Bactiwater, que duu a terme el Grup Global Omnium i en el qual participa ADM Biopolis, instal·lada en el Parc Científic de la Universitat de València, ha demostrat que és possible accelerar la recuperació d'aquests processos biològics quan són danyats per abocaments incontrolats mitjançant la detecció pràcticament immediata. Això, per tant, evita la descàrrega al medi ambient d'aigües residuals indegudament tractades i aconsegueix els objectius de desenvolupament sostenible.

 

“Durant un any hem monitorat el microbioma de sis depuradores situades a la Comunitat Valenciana, Aragó i La Rioja. Hem analitzat què ocorre a nivell microbià tant en depuradores del vessant mediterrani, com en la part continental nord d'Espanya, en les quals les condicions atmosfèriques i de temperatura són diferents. Amb totes les dades obtingudes hem generat models estadístics i predictius per a detectar les espècies clau que actuen en cada procés correlacionat amb les dades atmosfèriques i si havia ocorregut un abocament natural o no”, explica Juan Francisco Martínez, corresponsable del projecte en ADM Biopolis juntament amb Silvia Segarra. D'aquesta identificació microbiana, ha sorgit un kit de diagnòstic basat en microorganismes clau per a la detecció primerenca de disfuncions en el procés biològic de la depuradora.

“A més”, afig Silvia, “hem obtingut un inòcul bacterià, format per cinc bacteris, resistent a la presència de substàncies nocives i capaç de recuperar l'estat natural de les EDAR”. Aquest conjunt de bacteris pot servir-se a les depuradores en estat líquid o liofilitzat (pols), “la qual cosa facilita el seu emmagatzematge i la seua aplicació”. Actualment, després de provar-ho a escala pilot en la depuradora de Quart Benàger, s'està planificant el seu ús en diverses operades pel Grup Global Omnium.

quart benager_global omnium_2Planta de Quart Benáger. Fuente: Global Omnium

Depuradores situades en segones residències

Aquest inòcul s'ha demostrat eficaç per a garantir el compliment dels objectius i els límits de qualitat en depuradores situades en zones de segones residències. Aquestes EDAR solen tractar durant gran part de l'any una càrrega significativament inferior de contaminants que, de manera sobtada -associada a l'augment de la població- es veu incrementada.

“En aquestes instal·lacions el procés biològic necessita adaptar-se a la nova situació i això pot suposar la descàrrega temporal d'abocaments incorrectament tractats. En aquests casos, l'aplicació de l'inòcul ha demostrat ser una solució efectiva, permetent escurçar el període d'adaptació dels bacteris continguts en el reactor biològic i accelerar, per tant, la recuperació del procés. Això comporta una reducció del consum energètic i el compliment dels límits d'abocament”, subratllen Silvia i Juan Francisco.

Microorganismes per a finalitats industrials i de salut

ADM Biopolis és una empresa especialista en la cerca, el disseny i el desenvolupament de microorganismes per a finalitats industrials i relacionades amb la salut. Per a desenvolupar productes innovadors, la seua I+D es fonamenta en una sèrie de plataformes d'investigació orientades a comprendre la complexa relació entre el microbioma i la salut. La seua tecnologia de seqüenciació li ha permés identificar i comprendre la diversitat microbiana.