La CECT reuneix al Parc Científic representants de Col·leccions de la Red Española de Microorganismos

08/10/2019

Trenta representants de les col·leccions que formen part de la Red Española de Microorganismos (REDESMI) s'han reunit en el Parc Científic de la Universitat de València en una jornada sobre conservació i gestió de recursos microbians. L'activitat es produeix dins el marc de l'acció INIA de suport a la conservació de recursos genètics d'interés agroalimentari.

A més d'un programa que ha inclòs presentacions sobre bones pràctiques de conservació i aspectes legals de l'ús de recursos microbians, la Col·lecció Espanyola de Cultius Tipus (CECT) ha presentat el seu desenvolupament d'una nova aplicació web i l'ha posada a disposició de les col·leccions REDESMI per a gestionar les soques i donar-los visibilitat. L'aplicació facilitarà la generació del catàleg de microorganismes de les col·leccions REDESMI i donarà visibilitat a la biodiversitat microbiana albergada en els laboratoris dels investigadors espanyols, que inclouen bacteris, arqueus, virus, fongs filamentosos, llevats i microalgues. També permetrà la gestió interna de les soques en les col·leccions i generarà un catàleg de referència i connexió entre els microbiòlegs espanyols i la bioindústria, per a posar en valor i explotar els recursos microbians derivats de les seues recerques.

Impulsada per la CECT, REDESMI pretén connectar els investigadors i les institucions nacionals que alberguen col·leccions de microorganismes, fonamentalment d'importància per a l'agricultura i l'alimentació, amb la finalitat de conjuminar els esforços en la conservació, explotació i valorització dels recursos microbians espanyols.
Situada en el Parc Científic, la CECT és un servei de la Universitat de València i l'única col·lecció pública d'arqueus, bacteris, llevats i fongs filamentosos a Espanya. Està considerada a nivell internacional com a Centre de Recursos Biològics Microbians (mBRC) segons els criteris de l'OCDE.