El Parc Científic cedirà espais a les empreses guanyadores del seu programa d'emprenedoria innovadora

09/09/2019

Set projectes empresarials innovadors seran els seleccionats per a instal·lar-se en els laboratoris, despatxos i planters d'empreses del Parc Científic

Són tres els requisits per a participar en la cinquena edició de VLC/STARTUP, el Programa d'Emprenedoria de la Fundació Parc Científic Universitat de València (FPCUV) que persegueix el desenvolupament d'empreses innovadores i/o de base científica-tecnològica a l'entorn de la institució acadèmica. La iniciativa empresarial ha d'estar legalment constituïda, tindre una antiguitat inferior a 4 anys i comptar amb un projecte de caràcter innovador i basat en el coneixement. A més, es valorarà que en l'equip promotor un dels membres estiga vinculat amb la Universitat, bé com a alumne o egressat, bé per formar part del seu personal..

A les startups i spin-offs que complisquen aquestes condicions, aquest Programa els ofereix la possibilitat d'optar per la cessió de tres tipus d'espais en el Parc Científic –laboratori, despatx i espai de coworking–, a més de rebre assessorament empresarial per al creixement i consolidació del projecte per part de la FPCUV.

En concret, l'Àrea Empresarial del Parc Científic compta amb diversos espais per a donar cabuda a iniciatives empresarials de diferents camps científic-tecnològics i amb diferents necessitats d'infraestructures i serveis. Sobre la base d'això, en aquesta edició es triarà a un màxim de 7 beneficiaris que podran instal·lar-se en 5 allotjaments en el Planter d'Empreses (espais de coworking al campus de Tarongers i en el de Burjassot-Paterna), un despatx de fins a 30 m2 i un laboratori de fins a 30 m2.

A més, se'ls facilitarà el seu accés als diferents programes de suport a l'emprenedor de les entitats i organismes de la Universitat de València que col·laboren en VLC/STARTUP: l'Oficina de Polítiques per a l'Excel·lència  i UVEmprén.

Allotjament gratuït

Les empreses que accedisquen als espais de treball del Planter d'Empreses comptaran amb 6 mesos d'allotjament gratuït i els 6 mesos posteriors se'ls aplicarà un descompte del 50%. Aquesta modalitat inclou mobiliari, connexió a internet, accés a sales de reunions, orientació al desenvolupament empresarial i formació, entre altres serveis de la FPCUV.

Així mateix, la FPCUV posa a la disposició del programa un despatx de fins a 30 m2, gratuït els 6 primers mesos i amb un descompte del 50% durant els 12 mesos posteriors. Finalment, una de les empreses beneficiàries podrà comptar amb un espai de laboratori de fins a 30m2, gratuït durant els primers 6 mesos i amb un descompte del 50% durant els 12 mesos posteriors. En tots dos casos també s'inclou connexió a internet, accés a sales de reunions, orientació al desenvolupament empresarial i formació, entre altres serveis de la FPCUV.

Presentació de candidatures

Per a participar en el Programa VLC/STARTUP les persones responsables de l'adreça de l'empresa han d'enviar la documentació requerida des del 9 de setembre de 2019 a les 00.00 hores i fins al 15 d'octubre de 2019 a les 23.59 hores. Les iniciatives premiades podran efectuar la seua instal·lació en el Parc Científic a partir de l'1 de novembre de 2019, i no més enllà de l'1 de desembre de 2019.

Amb l'organització d'aquesta iniciativa, l'objectiu de la Fundació Parc Científic Universitat de València és posar de manifest i fomentar l'emprenedoria en la societat com una nova oportunitat d'inserció professional per a perfils amb una alta qualificació; facilitar el llançament, la consolidació i promoció d'iniciatives empresarials innovadores i amb base científic-tecnològica que es generen en l'entorn universitari; i afavorir la interacció i generació de sinergies positives entre investigadors, empresaris i emprenedors de diferents àrees d'activitat distribuïts de forma heterogènia en les instal·lacions del Parc Científic. En últim terme, des de fa una dècada, la FPCUV treballa per impulsar la transferència de coneixement de la Universitat de València a la societat a través de la creació d'empreses innovadores.

Des de la posada en marxa d'aquest programa, una vintena de projectes empresarials han sigut beneficiàries del Programa VLC/STARTUP. Entre ells, es troben Seqplexing, Darwin Bioprospecting Excellence, EpiDisease i Bemygene, empreses que des de llavors romanen instal·lades en el Parc Científic.