Creixen fins a 91 les empreses instal·lades en el Parc Científic que generen ocupació directa a 520 persones

08/04/2019

Creix fins a 91 el nombre d'empreses i entitats instal·lades en el Parc Científic de la Universitat de València, la qual cosa suposa l'ocupació directa de 520 persones en l'àrea empresarial; això és, un 9% més que l'any passat.

Segons l'informe elaborat per la Fundació Parc Científic Universitat de València (FPCUV) a partir de l'enquesta realitzada a empreses i entitats instal·lades en aquest ecosistema d'innovació, a les quals se'ls ha preguntat per la seua activitat empresarial en l'exercici 2017, en el PCUV destaquen quatre grans àrees de treball: ‘Enginyeria, Consultoria i Assessoria’, ‘Agroalimentació-Biotecnologia’, ‘Medicina i Salut’ i ‘Informació, Informàtic' i Telecomunicacions’. Aquestes quatre concentren pràcticament el 80% de les empreses. Especialment creixen les companyies dedicades a l'Enginyeria, Consultoria i Assessoria, que passen d'englobar un 19% del total en 2015 a suposar un 21% en 2017.

Pel que respecta a l'any d'incorporació de les empreses al PCUV, el 50% s'han instal·lat en l'ecosistema d'innovació de la Universitat en els últims 4 anys. El 18,3% correspon a les empreses més longeves, que es van instal·lar en un termini que varia entre 8 i 10 anys.

El valor mitjà de la xifra d'actiu i passiu de les empreses l'any 2017 supera lleugerament el milió d'euros (1.049.931€). No obstant això, s'ha de subratllar l'elevada dispersió d'aquesta variable, amb una desviació típica de quasi 2 milions d'euros, que reflecteix l'extraordinària varietat d'empreses presents en el PCUV. El segment d'empreses que ingressen entre 100.000 i 500.000 euros resulta ser el majoritari. I si s'observa l'import net de la xifra de negoci, la facturació sense IVA generada per les empreses situades en el Parc Científic -sense tindre en compte les quatre grans empreses amb més volum de negoci- ascendeix per a l'any 2017 als 48,17 milions d'euros.

Patents i publicacions científiques

El 84,4% de les empreses tenen menys de 10 treballadors/es (són microempreses o empreses emergents) i la qualificació universitària de les persones contractades és d'estudis universitaris superiors en el 85,3% dels treballadors/es, d'els/les que el 20,6% té el doctorat.

El 44,7% de les empreses i entitats tenen resultats d'investigació protegits. D'aquestes, el 52% té alguna patent i el 69% disposa d'almenys una marca registrada o signe distintiu. En total, l'àrea empresarial del Parc Científic acumula 127 patents concedides i 155 patents sol·licitades. A més, 4 de cada 10 companyies ha realitzat publicacions de caràcter científic durant els últims 4 anys.

Respecte a la distribució per gènere el 22,5% de les empreses situades en el Parc Científic estan dirigides per dones. Aquest valor està molt per damunt de la mitjana espanyola (13,9%) i europea (14,8%), segons dades de l'European Startup Monitor. La major part d'aquestes empreses pertanyen a l'àrea d'Agroalimentació-Biotecnologia.

Presentacion PIDE 2018_6Presentació de l'informe en el Parc Científic el passat divendres 5 de abril

Preguntades pel percentatge del pressupost que destinen a recerca i desenvolupament, el 41,6% de les empreses destinen entre el 20 i el 60% a la R+D+i. En aquesta línia, huit de cada deu empreses ha desenvolupat nous productes o serveis o han millorat els existents en els últims 4 anys en disseny, prestacions, procés productiu, distribució, internacionalització i/o sostenibilitat.

Si es fixa l'atenció en la seua vinculació amb la Universitat de València, el 41% han sigut clients de la institució acadèmica i el 27% proveïdors d'aquesta. El 53,2% de les empreses estan interessades a ser contactades per inversors per a valorar nous socis financers com a inversors privats, business angels, fons de capital de risc o similars.

Els resultats d'aquest informe de l'activitat empresarial en el Parc Científic van ser presentats a les empreses divendres passat. El treball s'inscriu en el marc del Programa d'Impuls al Desenvolupament Empresarial (PIDE), que impulsa per tercera edició consecutiva la FPCUV. Els seus objectius són millorar la visibilitat i coneixement de les empreses situades en el Parc Científic; identificar casos d'èxit i bones pràctiques; i proposar solucions innovadores en temes transversals com el finançament, la formació, la internacionalització i el màrqueting, entre altres.