Investigadors i empreses del PCUV cerquen oportunitats de finançament del Programa H2020 en l'àmbit de la bioeconomia

03/12/2019

Una vintena d'investigadors i personal de les empreses situades en el Parc Científic han constituït grups de treball amb el propòsit de dissenyar possibles consorcis amb els quals presentar projectes H2020 en el sector de la bioeconomia. Les reunions han tingut lloc en el marc d'una jornada organitzada per la FPCUV i el Servei d'Investigació i Innovació de la Universitat de València, a través de la seua Secció d'I+D+I Internacional.

 

Per a dissenyar possibles consorcis de col·laboració és fonamental conéixer les característiques més importants del programa d'I+D de la Comissió Europea, en concret el repte dedicat a la seguretat alimentària, agricultura i silvicultura sostenibles, investigació marina, marítima i d'aigües continentals i bioeconomia. L'encarregat de sintetitzar aquests requisits va ser Pablo Aller, tècnic de la Secció d'I+D+i internacional de la Universitat de València: "La multidisciplinarietat així com la col·laboració universitat-empresa són dos factors interessants a considerar a l'hora de constituir els consorcis. A això se suma el valor d'afegir a aquestes aliances altres agents, com són l'administració pública i la societat civil".

En aquesta línia, i amb el propòsit de conéixer un cas real de participació en consorcis internacionals, Baltasar Escriche, investigador de la Universitat de València, va presentar la seua experiència en la participació en el projecte europeu EcoStack de la mà de l'empresa holandesa Koppert. EcoStack té com a objectiu desenvolupar la producció de cultius ecològics i sostenibles que contribuïsquen a millorar la producció agrícola. Escriche és membre del grup de Control Biològic de Plagues (CBP) integrat en l'Estructura d'Investigació Interdisciplinària en Biotecnologia i Biomedicina (ERI Biotecmed).

Bioeconomia_grupos de trabajo 3-Cjpg

Participants en la taula de cadena de valor agroalimentària. Font: FPCUV

Després de la primera part teòrica, la vintena de participants es van distribuir en tres taules de treball on investigadors i empreses van intercanviar experiències i interessos per a futures col·laboracions. Les taules van prendre com a marc tres àrees temàtiques descrites en el Programa Horitzó 2020: cultius sostenibles, cadena de valor agroalimentària i biotecnologia i seguretat alimentària. Tots els participants rebran el programa de treball del REPTE-2, dedicat a la Bioeconomia, del Programa H2020. En ell s'especifiquen les convocatòries en aquest àmbit per a l'any vinent.

Bioeconomia_grupos de trabajo 5

Participants en la taula de cultius sostenibles. Font: FPCUV