Els I Premis rePCV reconeixeran la innovació i la col·laboració amb la universitat de tres empreses instal·lades als parcs científics valencians

21/11/2019

Les més de 250 empreses instal·lades en els cinc parcs científics valencians podran concórrer a tres categories: Spin-off, Start-up i Col·laboració Empresa-Universitat

El perfil singular de les més de 250 empreses instal·lades o vinculades amb els cinc parcs científics valencians, caracteritzades per estar basades en el coneixement i el seu compromís de col·laboració amb la recerca universitària, és el que volen subratllar els I Premis que atorga la Xarxa de Parcs Científics Valencians (rePCV), amb el suport d'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE).

Amb la primera edició d'aquests guardons, que impulsen les entitats gestores de les àrees empresarials dels parcs (la Fundació Parc Científic Universitat de València, la Fundació Ciutat Politècnica de la Innovació, la Fundació Parc Científic d'Alacant, la Fundació Universitas Miguel Hernández i la Fundació Espaitec), es premiarà a tres iniciatives emprenedores i empresarials atenent el seu creixement, caràcter innovador, estratègia empresarial i aportació a l'entorn. En concret, s'han establert les següents categories: Premi a la Spin-off, Premi a la Start-up i Premi a la Col·laboració Empresa-Universitat. Cadascuna d'elles comptarà, a més del premi, amb fins a un màxim de dos accèssits.

El Premi a la Spin-off està dirigit a les empreses promogudes per PDI, doctors o estudiants de doctorat, creades a partir de l'explotació de resultats de recerca i que tinguen la consideració de spin-off per qualsevol de les universitats públiques valencianes.

Pel que respecta al Premi a la Start-up, aquesta categoria es destina a empreses innovadores, promogudes per alumnat o egressats de les universitats públiques valencianes, que hauran d'estar situades o vinculades amb qualsevol dels parcs científics valencians i constituïdes amb posterioritat a l'1 de gener de 2015.

Finalment, al Premi a la Col·laboració Empresa-Universitat podran concórrer empreses que participen amb qualsevol de les universitats públiques valencianes en programes i/o projectes d'I+D , els seus resultats dels quals hagen contribuït a establir una relació estreta i continuada de col·laboració, així com al desenvolupament de l'economia valenciana.

Terminis

Segons indiquen les bases, el termini de presentació de candidatures estarà obert fins al 8 de desembre de 2019. El jurat estarà constituït pel director o gerent (o persona en qui delegui) de cadascun dels cinc parcs científics valencians. Després de la deliberació, l'acte de lliurament dels reconeixements tindrà lloc el mes de desembre a la Ciutat Politècnica de la Innovació.

Amb aquesta convocatòria de premis es pretén contribuir al desenvolupament i a la consolidació de les empreses creades i desenvolupades amb el suport dels cinc parcs científics valencians; donar suport i potenciar l'esperit emprenedor en l'àmbit dels cinc parcs científics valencians; i impulsar i enfortir les relacions universitat-empresa.