La FPCUV signa un conveni amb l'IVACE per valor de 350.000 euros per a impulsar la transferència de coneixement i fomentar l'emprenedoria innovadora

29/07/2019

 

La caracterització de les empreses innovadores de la Comunitat, l'estudi del potencial de les tecno-cel·les, l'edició de llibres electrònics i l'organització de networking cientifictecnològics són algunes de les activitats de difusió de resultats d'I+D independent i de foment de l'emprenedoria innovadora que finançarà aquesta línia nominativa

Amb l'objectiu d'impulsar la transferència de coneixement i tecnologia entre Universitat-Empresa i donar suport a l'emprenedoria innovadora, la Fundació Parc Científic Universitat de València (FPCUV) ha signat hui un conveni de col·laboració amb l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE).

Aquesta línia nominativa persegueix, a través del finançament d'activitats d'R+D independent, d'activitats de difusió de resultats d'R+D independent i d'activitats de foment de l'emprenedoria innovadora, la millora de l'impacte de les accions de difusió dels resultats obtinguts a través d'aquesta investigació. Així mateix, vol contribuir a l'increment de la inversió privada en I+D, a l'evolució dels sectors productius i a la creació d'ocupació estable i de qualitat en les empreses valencianes, afavorint al mateix temps la consecució d'un impacte positiu en termes socials, econòmics, mediambientals i d'ocupació en la Comunitat Valenciana. “Això és, contribuint de manera objectiva a millorar l'estat de benestar i sostenibilitat en el conjunt de la nostra societat”, han subratllat Rafael Climent, conseller d'Economia Sostenible, Sector Productius, Comerç i Treball, qui considera que "els parcs científics son hàbitats de la innovació facilitadors del fluix de coneixement i transferència de tecnologia a les empreses".

La major partida es destinarà a activitats d'R+D independent. En concret, la FPCUV durà a terme una investigació independent per a la identificació i caracterització de les empreses innovadores de la Comunitat amb la finalitat de posar en valor les seues capacitats, fites, estructures i tecnologia. Els resultats d'aquest treball es materialitzaran en la publicació d'un informe públic de resultats i magnituds d'activitat i rendiment d'aquestes companyies.

A més, la FPCUV persegueix analitzar el potencial del concepte de tecno-cel·la en la Comunitat Valenciana. Aquests microespais vinculats a les universitats podrien ser capaces de catalitzar l'emprenedoria innovadora i la transferència de tecnologia en entorns allunyats dels grans nuclis urbans. El projecte d'investigació es durà a terme a través del llançament de dues experiències pilots, en forma de living-labs, en diferents enclavaments geogràfics de la província de València.

Indústria 4.0 i Salut Biotech

Pel que respecta a les activitats de difusió de resultats d'R+D independent, s'ha previst la celebració de dos esdeveniments d'àmbit autonòmic, organitzats en col·laboració pels cinc parcs científics de la Comunitat Valenciana, per a reforçar els resultats de la investigació desenvolupada per les universitats públiques valencianes en els àmbits d'especialització identificats en l'Estratègia d'Especialització Intel·ligent en Investigació i Innovació de la Comunitat Valenciana. Durant 2019 se celebraran dues trobades centrades en Indústria 4.0 i Salut-Biotech.

Paral·lelament, la FPCUV identificarà grups d'investigació amb resultats susceptibles de ser presentats a projectes internacionals d'I+D+i al mateix temps que organitzarà jornades de difusió gratuïtes i obertes per a donar a conéixer els resultats a empreses valencianes. A més, aquests resultats seran recollits en llibres electrònics –ebooks–, gratuïts i de llibre accés, on s'oferirà una informació de valor enfocada des d'una perspectiva tècnica, investigadora i professional.

Entre les accions de difusió també es contempla la realització de jornades de networking entre instituts d'investigació de la Universitat de València i empreses innovadores de la Comunitat Valenciana amb la finalitat de buscar possibles vies de transferència o col·laboració en projectes d'R+D+I que s'estan duent a terme en els centres d'investigació.

Finalment, pel que fa a activitats de foment de l'emprenedoria innovadora, la FPCUV es compromet a difondre el potencial tecnològic de la Universitat de València per a la creació de consorcis internacionals i la captació de recursos en projectes internacionals d'R+D+I.

A més, posarà en línia un projecte pilot de transformació digital, emmarcat en l'activitat de l'entitat gestora de l'àrea empresarial del Parc Científic de la Universitat de València, per a la millora en el lliurament de serveis. I està prevista l'edició d'uns premis que reconeguen l'activitat de les empreses més innovadores vinculades a la Xarxa de Parcs Científics Valencians.

290719-Firma-convenio-IVACE-FPCUV-2_webEl director del Parc Científic de la Universitat de València, Juan Antonio Raga, signant el conveni. Font: FPCUV

Per a Juan Antonio Raga Esteve, director del Parc Científic de la Universitat de València, “és de vital importància continuar donant suport a la I+D i a la transferència dels resultats de la investigació per a donar resposta a les necessitats reals de les empreses. Això contribueix tant a augmentar la inversió privada en innovació, com a impulsar l'evolució dels sectors productius cap a una indústria 4.0”.

El mateix conveni ha sigut subscrit també entre l'IVACE i les fundacions públiques responsables de gestionar les àrees empresarials dels altres quatre parcs científics de la Comunitat: la Fundació Ciutat Politècnica de la Innovació, la Fundació General de la Universitat Jaume I, la Fundació Universitas Miguel Hernández i la Fundació Parc Científic d'Alacant.