El consorci iSARC-GENETICS es reuneix en el Parc Científic per a abordar els avanços del projecte sobre el diagnòstic i el seguiment de la sarcopènia

02/03/2023
  • El projecte iSARC GENETICS, Plataforma intel·ligent per a la detecció precoç, en la qual col·laboren Dawako i Sabartech, empreses situades en el Parc Científic de la Universitat de València, ajuda al diagnòstic i seguiment de la sarcopènia
  • La iniciativa té com a finalitat proposar una solució a aquesta patologia muscular, la qual afecta, segons la Societat Espanyola de Reumatologia, a entre el 3 i el 24% de la població general

La sarcopènia és un procés patològic associat a l'envelliment caracteritzada per la pèrdua de força i massa muscular. En els últims 10 anys, amb l'impuls de diferents grups de treball d'experts a tot el món, s'ha disparat la investigació científica en aquest camp, sobretot des que en 2016 l'OMS incloguera  a la sarcopènia dins de la CIE-10 (Classificació Internacional de les Malalties) amb la pretensió de promoure l'estudi i tractament d'aquesta patologia en la pràctica clínica habitual.

El projecte iSARC GENETICS, consorci en el qual participen les empreses biotecnològiques Dawako i Sabartech juntament amb el grup CoMMLab (Computational Multiscale Simulation Lab) de  la Universitat de València i el Ci2B (Centre d'Investigació i Innovació en Bioingeniería) de la Universitat Politènica de València, es troba en un estat avançat de desenvolupament en la seua tercera anualitat i recta final. El consorci compta amb el suport de la Agència Valenciana de Innovació (AVI), en el marc del programa de projectes estratègics en col·laboració, amb una ajuda de 770.000 euros cofinançada per la Unió Europea a través del programa FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

El consorci s'ha reunit aquest dimecres en les instal·lacions del Parc Científic de la Universitat de València per a fer seguiment de les activitats del projecte en la seua última fase.

Intel·ligència Artificial i ecògraf portable

iSARC-GENETICS pretén desenvolupar algorismes que possibiliten obtindre índexs d'imatge avançats per a avaluar els denominats Paràmetres d'Arquitectura Muscular (MAP), uns índexs que es visualitzaran a través d'una plataforma innovadora que podrà combinar i analitzar-los que inclourà algorismes basats en Intel·ligència Artificial (AI). "D'aquesta manera es facilitarà la detecció precoç de la sarcopènia i el seguiment de les persones pacients. Es realitzarà un estudi per a testar els algorismes heurístics i d'AI per a la detecció de sarcopènia, en un grup ampli de voluntaris", explica Javier Escobar, confundador i CTO de Sabartech.
 
A més, el projecte té l'objectiu de desenvolupar i validar un sistema wearable intel·ligent (ecògraf portable) de nova generació. "Aquest sistema es basa en una nova tecnologia de transductor d'ultrasons (US) flexible i de sensor sEMG (electromiografia de superfície) que s'integren en substrat tèxtil i/o polimèric (tipus pegat) per a permetre el monitoratge remot de pacients en el seu tractament personalitzat i cura contínua", descriu Mª. Àngels Bernabeu, Project Manager de Dawako.

reunion consorcio iSARC-GENETICS_02

Primera fila: Sara Nozal, Product Manager de Dawako; Andrea Cartujo; Responsable d'Operacions de Sabartech; Julio Gomis; Professor Titular d'Enginyeria Electrònica de la UPV i investigador del Ci2B; i Isabel Junquera , Investigadora del Ci2B.
Segona fila: Julen Santiago, Analista de Sistemes de Sabartech; MªÀngels Bernabeu, Project Manager de Dawako; Rafael Sebastián, Professor d'Universitat d'Enginyeria Informàtica i de Telecomunicacions de la UV i investigador de CoMMLab. Foto: FPCUV


Resultats obtinguts

Els participants del projecte asseguren que s'ha aconseguit validar els biomarcadors d'imatge ecogràfica múscul esquelètic (MSKU) quantitatius i biomarcadors genètics relacionats amb la sarcopènia. "També s'ha dissenyat un panell de marcadors genètics associats al risc de patir sarcopènia, que inclou 313 variants genètiques presents en 186 gens, gràcies a la implementació de la tecnologia Automated Intelligence Genetics (AIG)", assenyala Escobar.

A més, l'equip ha procedit a realitzar el disseny de l'estudi de garbellat poblacional i el reclutament de voluntaris, als qui se'ls està analitzant el seu ADN mitjançant un xip amb la finalitat de permetre entrenar l'algorisme genètic de AIG i validar el panell de marcadors de risc sarcopènic.

En el desenvolupament de la plataforma innovadora que facilitarà la detecció precoç de la sarcopènia, el sistema està actualment funcionant en un cloud comercial, i permet als usuaris registrats fer les tasques d'anàlisis que ja han sigut dissenyades i implantades. "També s'ha aconseguit desenvolupar algorismes d'anàlisis d'imatge i intel·ligència artificial per a la quantificació i classificació de dades d'imatge ecogràfica i genètics", indica Bernabeu. 

Quant al nou sistema wearable, s'ha dissenyat i implementat un sistema transductor rígid-flexible d'ultrasons i s'han definit tots els requisits del sistema sensor sEMG electrònic (electromiografia de superfície) per a la captació dels senyals d'electromiografia superficial.

 

Amb el suport de:

Logo AVI