La Unitat de Zoologia Marina de l'ICBiBE col·labora amb l'Institut d'Investigacions Marines per a l'estudi de la biodiversitat amagada

25/05/2023

L'aliança de la Unitat de Zoologia Marina de l'Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva (ICBiBE) de la Universitat de València amb el Grup d'Ecologia i Recursos Marins de l'Institut d'Investigacions Marines (IIM-CSIC) de Vigo posa en valor a Espanya la importància dels paràsits de les espècies marines a través de l'estratègia sobre la biodiversitat amagada formada pels parasitomes

En el marc de la celebració del Dia Internacional de la Diversitat Biològica,  la Unitat de Zoologia Marina de l'Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva de la Universitat de València, i situat en el Parc Científic de la Institutición acadèmica, ha iniciat una aliança amb el Grup d'Ecologia i Recursos Marins de l'Institut d'Investigacions Marines (IIM-CSIC) amb l'objectiu de col·laborar en l'estudi de la biodiversitat amagada, formada pels parasitomes.

"L'aliança pretén treballar una fracció de la biodiversitat marina que concebem com a biodiversitat amagada. La mar és de naturalesa simbiòtica, i ací reconeixem que moltes espècies que per la seua naturalesa no simbiòtica o per la seua xicoteta grandària passen desapercebudes per al gran públic. Ens hem compromés a treballar a desxifrar la identitat d'aquests paràsits marins i comprendre quin és el paper de la funció que juguen en els ecosistemes marins", indica Santiago Pascual, cap del grup d'Ecologia i Recursos Marins de l'Institut d'Investigacions Marines (IIM-CSIC).

"Pretenem incrementar la base científica que existeix sobre la biologia dels paràsits, i també conéixer el seu estat actual, les seues interaccions amb l'ésser humà i amb els animals, i el seu paper en els ecosistemes  per la pròpia rellevància que tenen dins del llegat evolutiu", Francisco Montero, investigador del grup de Zoologia Marina de l'ICBiBE

L'estratègia Parasitomes també es dirigeix a abordar la biodiversitat genètica d'espècies i poblacions, el desenvolupament d'eines moleculars mitjançant l'anàlisis genètiques "que permeten posar de manifest el gran nombre de paràsits més amagats. "En definitiva, el que pretenem és compartir infraestructures tècniques i, sobretot, coneixement que ens permeta posar en valor aquesta variabilitat amagada de les mars i els oceans i mars", descriu Elvira Abollo, investigadora principal del grup d'Ecologia i Recursos Marins de l'IIM-CSIC.

La col·laboració de tots dos grups té l'objectiu de crear una sèrie de sinergies entre grups d'investigació i incrementar el coneixement sobre  organismes com els paràsits. "Pretenem incrementar la base científica que existeix sobre la biologia dels paràsits, i també conéixer el seu estat actual, les seues interaccions amb l'ésser humà i amb els animals, i el seu paper en els ecosistemes  per la pròpia rellevància que tenen dins del llegat evolutiu. La generació d'aquest catàleg permetrà a més produir una entitat de coloració i de futurs estudis de seguiment sobre la fauna parasitària i els canvis que es puguen produir en els ecosistemes", explica Francisco Montero, investigador del grup de Zoologia Marina de l'ICBiBE.

Amb la finalitat d'analitzar la vida parasitària, el grup d'investigació de Vigo ja disposa de més de 20.000 mostres de paràsits de tot el món amb un determinat ordre, destí i traçabilitat absoluta. "Pretenem incorporar més bases de dades al nostre biobanc i tindre-ho perfectament estandarditzat i protocol·litzat", assenyala Ángel González,  cap del grup d'Ecologia i Biodiversitat Marina de l'IIM-CSIC.

"El que pretenem és compartir infraestructures tècniques i, sobretot, coneixement que ens permeta posar en valor aquesta variabilitat amagada de les mars i els oceans i mars", Elvira Abollo, investigadora principal del grup d'Ecologia i Recursos Marins de l'IIM-CSIC

Conscienciar sobre la biodiversitat

El 22 de maig va ser proposat per Nacions Unides per a crear consciència sobre la importància de la biodiversitat, el concepte que comprén l'àmplia varietat de plantes, animals i microorganismes existents, però també inclou les diferències genètiques dins de cada espècie que naixen, creixen i es desenvolupen en un determinat ecosistema, inclosos els que no es veuen a simple vista com els paràsits.

"Per a aconseguir que tots els éssers humans visquen en un món més sostenible, és necessari aplicar mesures dràstiques i urgents que permeten la protecció i preservació de tots els ecosistemes, així com de la diversitat biològica que els habiten", recorda Juan Antonio Raga, coordinador de la Unitat de Zoologia Marina de l'ICBiBE.