Materials 2D per al desenvolupament d’envasos totalment reciclables i més eficaços en la protecció d’aliments

23/11/2021
L'equip d'Abellán en el projecte

L’Institut de Ciència Molecular (ICMol) treballa per desenvolupar envasos totalment reciclables i capaços de protegir els aliments del clàssic deteriorament provocat per l’acció de l’aigua i l’oxigen. Ho fa mitjançant l’ús d’hidròxids dobles laminars (LDH), una mena d’argila sintètica bidimensional i multifuncional amb aplicacions interessants en nanotecnologia. El projecte compta amb la col·laboració d’ITENE i el finançament de l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI).

Des de fa temps, les cadenes de distribució alimentària demanen un tipus d’envàs multicapa que blinde els aliments envasats i els protegisca del deteriorament provocat per l’acció de l’aigua o dels gasos, principalment de l’oxigen. Se’ls coneix com a ‘envasos barrera’ i estan pensats per contrarestar dos importants problemes mediambientals i de sostenibilitat: l’elevat nivell de residus plàstics que afecten el planeta i els més de 1.300 milions de tones d’aliments desaprofitats cada any al món.

El projecte LDHPACK, que lidera el químic Gonzalo Abellán –investigador distingit d’excel·lència del Pla GenT de la Generalitat Valenciana i responsable del grup 2D-Chem de l’ICMol– consisteix en el desenvolupament a gran escala de materials bidimensionals basats en hidròxids laminars híbrids (LDH ) i la seua aplicació als actuals envasos multicapa utilitzats en la indústria.

“Es tracta de produir pel·lícules amb alta capacitat de barrera mitjançant la incorporació d’additius de LDH”, explica Gonzalo Abellán. “Si bé els LDH estan sent eficaços per frenar l’efecte de l’oxigen en els aliments, el desafiament a què ens enfrontem és principalment afegir hidrofobicitat al material; és a dir, aconseguir crear una barrera contra els efectes de l’aigua mitjançant la incorporació de determinades molècules entre les làmines d’aquest material multifuncional”, afegeix.

Les demandes del mercat cap a un sistema d’embalatge d’aliments més evolucionat i respectuós amb la sostenibilitat i el medi ambient estan en línia amb l’Estratègia Europea de Plàstics, que mira a una reutilització i reciclatge al 100% per al 2030, i amb el Pla d’Acció per a l’Economia Circular 2021-2023, que proposa una vida més llarga per a productes materials i recursos de cara a una reducció de residus més gran. Per això, l’interès per aquesta nova tecnologia que simplifica la composició dels envasos multicapa utilitzats habitualment al packaging i elimina problemes de delaminació –eliminació de capes en el procés de reciclatge– està cobrant vertader interés.

El projecte LDHPACK (Desenvolupament d’envasos flexibles barrera 100% reciclables mitjançant l’additivació d’LDHS en recobriments) ha rebut 208.000 euros de l’Agència Valenciana de la Innovació i la més alta valoració en la línia de subvencions a projectes de valorització i transferència de resultats de investigació a les empreses. El projecte, que compta amb la col·laboració de l’Institut Tecnològic de l’Embalatge, Transport i Logística (ITENE), haurà d’obtindre com a resultat envasos flexibles 100% reciclables que substitueixin els envasos multicapa actuals. L’equip de l’ICMol ja compta amb una patent en procés i amb la llavor per al llançament d’una spin-off per a la seua comercialització. A més, els seus impulsors projecten juntament amb ITENE una altra patent orientada al recobriment polimèric de l’embalatge.