76 empreses del Parc Científic de la Universitat de València acumulen més de 2.500 empleats i prop de 200 patents amb una estada mitjana de 4 anys de permanència

12/02/2024

La Fundació Parc Científic Universitat de València dona a conéixer els resultats de l'informe elaborat en el marc del Programa d'Impuls al Desenvolupament Empresarial (PIDE) en 2023 amb la participació de més de 60 empreses. La iniciativa compta amb el suport de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació.

Millorar el coneixement sobre les característiques de les empreses i entitats instal·lades en el Parc Científic de la Universitat de València amb la finalitat de planificar estratègies per a donar suport al seu desenvolupament, identificar casos d'èxit i les millors pràctiques empresarials, o proposar solucions innovadores en finançament, formació, innovació, internacionalització i màrqueting, són part dels objectius que acull el Programa d'Impuls al Desenvolupament Empresarial (PIDE), finançat per la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació de la Generalitat Valenciana. En este marc, la Fundació Parc Científic Universitat de València (FPCUV) ha elaborat un estudi, basat en l'enquesta realitzada en el PCUV, en l'octava edició del qual han participat 61 de les 76 empreses allotjades en 2023.

D'acord amb les conclusions de l'informe, l'accés del qual està disponible en la web del PCUV, el 80% de les empreses es troben agrupades en tres àrees d'activitat: Servicis Avançats (36%), Biotecnologia, Medicina i Salut (31%), i Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) (13%). Segons la classificació CNAE, l'activitat que més representació té entre les empreses allotjades en el PCUV és Activitats professionals, científiques i tècniques (47%). Quant a les tecnologies més utilitzades per les empreses del PCUV destaca la "Intel·ligència Artificial" (18%); li seguixen “Computació en el núvol” (16%), “Big data” (11%) i “Ciberseguretat” (7%). La major part de les empreses del PCUV, el 85%, no formen part d'un “Grup empresarial”, la qual cosa reflectix una certa autonomia de les empreses del PCUV.

Per a una millor visualització dels resultats, consulta la següent presentació en l'enllaç o clica sobre la imatge

 

El 75% de les empreses del PCUV són societats de Responsabilitat Limitada (S.L.), i d'elles, el 50% dirigixen els seus productes/servicis al sector B2B. D'elles, 7% té una antiguitat major de 20 anys, per la qual cosa s'han constituït abans de l'any 2000, i un 47% té entre 3 i 12 anys. Pel que respecta a l'antiguitat de les empreses en el PCUV, el 33% d'empreses s'han instal·lat en el PCUV en els últims 2 anys, mentres que el 18% es van instal·lar entre els últims 3 i 4 anys, i, com a factor a destacar, trobem que el 49% (quasi la mitat) del total d'empreses que van participar en el Programa PIDE 2023 porten 5 anys o més allotjades en les instal·lacions del PCUV. A més, és ressenyable que la mitjana de permanència de les empreses en les instal·lacions del PCUV és de 4 anys.

En 2022, el segment d'empreses amb un balanç comprés entre 100.000 i 500.000 euros resulta ser el majoritari amb un pes relatiu del 33%

P1311669 ok-1

Els autors de l'informe; Luis Cortés Guill i Israel Javier Juma Michilena, durant l'execució del Programa d'Impuls al Desenvolupament Empresarial (PIDE) 2023. Foto: FPCUV

El PCUV, un ecosistema d'innovació consolidat

Segons l'informe, en 2022, el 18% de les empreses del PCUV van obtindre una xifra de negoci superior al milió d'euros. El segment d'empreses amb un balanç comprés entre 100.000 i 500.000 euros resulta ser el majoritari amb un pes relatiu del 33%. D'altra banda, el 45% de les empreses del PCUV va aconseguir finançament extern en el període 2022-2023. En este sentit, el 64% d'empreses del PCUV han rebut ajudes / subvenciones / finançament públic d'I+D de les Administracions Públiques en el període 2020-2023.

En matèria d'ocupació, 75 empreses del PCUV acumulaven aproximadament 2.562 empleats en 2022. 51 de les empreses es poden considerar “Microempreses” (69%), ja que tenen menys de 10 treballadors. Així mateix, el 67% de les empreses del PCUV compten amb empleats que han diplomat i/o s'han titulat a la Universitat de València. Així mateix, el 81% dels empleats de les empreses del PCUV tenen un nivell formatiu de Grau Superior Universitari (incloent Màster i/o Doctorat). En matèria de col·laboració, els líders de les empreses allotjades en el PCUV troben a les Universitats com el seu principal col·laborador (38%).

És de destacar que el 94% dels empleats tenen “Contracte indefinit”. D'altra banda, en el que concernix el lideratge, el 73% de les empreses del PCUV estan dirigides per “homes”, el 22% per “dones”, i el 5% per “dona i home conjuntament”. Pel que fa a les vendes i/o prestacions de servicis que les empreses del PCUV van generar en l'últim període (any 2022), la majoria de les vendes es van realitzar a Espanya i/o en països de la Unió Europea (67%), existint un 60% d'empreses “Internacionalitzades” en el sentit d'exportar productes o servicis a l'estranger (països diferents a Espanya).

MockUp-libro-informe-4Descàrrega l'Informe PIDE 2023 ací.

 

15 anys, 257 empreses

A través del Programa PIDE 2023 s'han detectat 191 patents registrades en 17 empreses diferents, no obstant això, hi ha una empresa que té 120
patents (el 63% del total). Finalment, l'informe destaca que des de l'inici de l'activitat del Parc Científic en 2008 fins a l'any 2022 s'han allotjat en el PCUV 257 empreses. Finalment, el 90% de les empreses del PCUV que van participar en el Programa PIDE 2023 afirmen realitzar o haver realitzat algun tipus d'innovació, canvi o millora substancial en el període 2020-2023. Ací doncs, el tipus d'innovació que més es practica és la innovació en “Producte/Servici” (33%).

 

Amb el suport de:

Conselleria Educació, Universitats i Ocupació, CMYK_page-0001