El IATA-CSIC patenta un ‘superenzim’ que disminueix la contaminació associada a la indústria paperera

28/12/2020

La molècula desenvolupada redueix la quantitat de productes químics necessaris per a l'emblanquiment del paper i proporciona una alternativa més respectuosa amb el medi ambient

 

Un equip d'investigació de l'Institut d'Agroquímica i Tecnologia d'Aliments (IATA-CSIC), centre del Centre Superior d'Investigacions Científiques situat en el Parc Científic de la Universitat de València, ha patentat un enzim amb aplicació en la indústria paperera i fustera. Es tracta d'una xilanasa extremófila que redueix l'ús de productes químics per a la producció de paper, ja que és capaç de suportar les altes temperatures (superior als 90 °C) i el pH extrem (pH10) d'alta alcalinitat al qual és sotmesa la fusta. Per això, el seu ús en aquest procés suposa una alternativa més respectuosa amb el medi ambient.

Aquest resultat s'ha obtingut dins del projecte europeu Woodzymes, en el qual participen equips d'investigació i socis industrials d'Espanya, Portugal, França i Finlàndia i que es coordina des del Centre d'Investigacions Biològiques Margarita Salas del CSIC.

L'estudi de xilanasas extremófilas ha sigut dut a terme pel grup d'Estructura i Funció d'Enzims del IATA-CSIC, liderat per Julio Polaina i del qual formen part David Talens i Paloma Sánchez. El seu objectiu és l'estudi a mitjà i llarg termini de les possibles aplicacions que poden tindre enzims, especialment en l'àmbit agroalimentari.

La troballa d'aquest ‘superenzim’ ha sigut possible mitjançant l'ús de tècniques bioinformáticas, que han permés portar a l'extrem les propietats de més de 6.000 enzims. El seu ús està especialment pensat per al procés d'emblanquiment del paper. “En l'actualitat aquest procés es realitza amb clor, un químic molt tòxic. Amb aquest enzim podríem realitzar aquest emblanquiment d'una manera més sostenible”, assegura Julio Polaina, director del grup.

En l'actualitat, l'aplicabilitat d'aquest enzim està sent provada en l'institut tecnològic Centre Technique du Papier (França) i l'empresa del sector RAIZ/Navigator (Portugal). No obstant això, l'investigador afirma desconéixer en quin moment interessarà a la indústria la seua aplicació, ja que els costos dels productes químics són molt reduïts i el sistema legal permet, de moment, el seu ús. Amb tot, matisa, "ja hi ha països, com el Canadà, on s'empren enzims per a la producció de paper".