Els virus interactuen socialment entre ells per a evadir el sistema immunitari

06/03/2019

Pilar Domingo, Ernesto Segredo, María Durán i Rafael Sanjuán, de l’Institut de Biologia Integrativa de Sistemes (I²SysBio), centre mixt de la Universitat de València i del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), han demostrat que els virus es comporten de manera altruista per a evitar el sistema immunitari. Aquesta investigació, publicada aquest dilluns en Nature Microbiology i realitzada en el virus de l’estomatitis vesicular (VSV), té potencials aplicacions en el desenvolupament de tractaments antivirals i vacunes.

L’estudi s’ha centrat en quins mecanismes empren els virus per a evadir l’activitat de l’interferó, és a dir, la resposta immunitària innata que tenen els organismes superiors per bloquejar, de manera general, les infeccions virals interferint en la seua replicació. El grup d’investigació ha fet servir el virus de l’estomatitis vesicular per proposar un model d’evolució social que permet estudiar com la selecció natural actua per a obtindre les variants dels virus que són capaces de bloquejar l’interferó.

La recerca ha demostrat que els virus han fet evolucionar diversos mecanismes per a evitar aquesta activitat alhora que modifiquen l’adaptació d’altres membres de la població viral. Per tant, les interaccions entre els virus són de summa importància per a l’evolució de les variants virals, i aquestes constitueixen, clarament, un procés social.

Els resultats de la recerca, publicada en la revista Nature Microbiology, mostren que els virus interaccionen socialment entre ells i que, a més, els principis ecològics i socials que s’apliquen a altres organismes més complexos també poden ser aplicats als virus. El treball que signa en primer lloc Pilar Domingo, investigadora de l’I²SysBio, ha analitzat les interaccions internes del virus de l’estomatitis vesicular en ratolins, cultiu cel·lular i modelització computacional amb simulacions de sistemes complexos mitjançant models matemàtics.

Segons la també portaveu del grup d’investigació, tot i que l’anàlisi de les interaccions entre els virus i els organismes hostes és una pràctica habitual emprada per a controlar malalties o desenvolupar mesures preventives, les interaccions virus-virus encara romanen desconegudes. “En aquest treball demostrem la capacitat altruista dels virus, en els quals certes vies d’escapatòria del sistema immunitari poden ser seleccionades tot i que puguen tindre un cost per als virus que codifiquen aquest caràcter”, ha declarat Pilar Domingo.

La investigació ha estat finançada pel Consell Europeu d’Investigació (ERC) i pel programa Juan de la Cierva Incorporación, del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.

Sistemes biològics complexos

L’Institut de Biologia Integrativa de Sistemes (I2SysBio) es dedica a l’estudi de sistemes biològics complexos, sobretot microorganismes, amb aplicacions principalment en biomedicina i biotecnologia. El centre funciona mitjançant un innovador model de recerca públic-privada i està situat al Parc Científic de la Universitat de València, al campus de Burjassot-Paterna.

Article:

Pilar Domingo-Calap, Ernesto Segredo-Otero, María Durán-Moreno i Rafael Sanjuán: «Social evolution of innate immunity evasion in a virus». Nature Microbiology (2019). DOI https://doi.org/10.1038/s41564-019-0379-8

Peu de foto: d’esquerra a dreta, Ernesto Segredo, Rafael Sanjuán i Pilar Domingo.