La revista Symbiosis ret homenatge a Eva Barreno amb un especial sobre els líquens

17/12/2020

La International Symbiosis Society i l’editorial Springer acaben de dedicar un número complet de la seua revista Symbiosis als líquens, en homenatge a la catedràtica de Botànica de la Universitat de València Eva Barreno. Es tracta d’un festschriift que compila investigacions originals per celebrar el 70 aniversari d’aquesta científica reconeguda internacionalment per les seues importants contribucions a l’estudi de les simbiosis liquèniques i la biologia de la conservació.

Symbiosis està orientada a la publicació de treballs que contribuïsquen a la comprensió de les interaccions en una àmplia gamma d’associacions simbiòtiques a nivell molecular, cel·lular i orgànic. Es tracta de la primera vegada que la revista dedica un volum complet als líquens, i abasta molt diferents aspectes de les simbiosi d’aquests organismes.

La visió tradicional dels líquens com a fenotips simbiòtics s’ha ampliat en els últims anys manifestant una inesperada complexitat i diversitat en els seus tal·lus o microbiomes. I a això ha contribuït la ingent i fructífera aportació d’Eva Barreno, qui, al llarg de la seua carrera professional –iniciada al començament dels anys 70 i encara en plena vigència–, ha aconseguit situar-se en el cim de la investigació internacional en el seu camp. Així ho reconeixen Springer –una de les majors editorials de llibres i revistes científiques d’alt impacte– i la International Symbiosis Society que, amb la recent publicació d’aquest volum de Symbiosis dedicat a la Liquenologia –principal focus d’atenció de Barreno– celebra el 70 aniversari de la científica.

El monogràfic s’obre amb un homenatge a la carrera investigadora i acadèmica d’Eva Barreno, seguit d’un total de dotze contribucions científiques que tracten des dels enfocaments tradicionals de l’estudi de la diversitat de líquens i la seua fisiologia fins a les més modernes tècniques de seqüenciació per al reconeixement d’espècies, entre moltes altres qüestions. Tot un compendi d’articles originals que posen en valor aquesta branca de la Botànica d’enorme potencial farmacològic i industrial, i els protagonistes –els líquenes– presenten, a més, gran capacitat per actuar com a bioindicadors de la contaminació atmosfèrica i mediambiental.

Eva Barreno Rodríguez, biòloga, madrilenya de naixement, estretament vinculada a la cultura asturiana i establerta a València des de fa 34 anys, ocupa la Càtedra de Botànica de la Universitat de València havent estat anteriorment professora adjunta i titular de la Universitat Complutense de Madrid (UCM ) i adjunta de la Universitat Autònoma de Madrid (UAM). Dirigeix el grup de recerca ‘Diversitat vegetal i Ecofisiologia de Plantes’ a l’Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva (ICBiBE) i el GIUV-515.972 ‘Simbiosi, Diversitat i Evolució en Líquens i Plantes: Biotecnologia i Innovació’, ambdós de la Universitat de València.

La seua trajectòria investigadora és complexa ja que ha plantejat els estudis des d’una perspectiva multidisciplinària: ecològics, taxonòmics, fisiològics, moleculars i genòmics per a l’obtenció de resultats integradors, de manera que es puguen interpretar els tal·lus liquènics com microecosistemes molt més complexos del que, fins fa poc, es consideraven. També del seu ús com a bioindicadors de contaminació atmosfèrica i d’alteracions dels ecosistemes naturals. A més, durant 12 anys va testar la tolerància a l’ozó de diversos cultius valencians mitjançant Cambres de cel obert (OTC), els resultats estan sent dels més citats internacionalment.

Té en el seu haver fites com el descobriment que un sol tal·lus de Ramalina farinacea pot albergar fins a 27 espècies de microalgues, entre les quals predominen les espècies Trebouxiasp.TR9 i Trebouxia jamesii dos espècies amb diferents límits de tolerància a determinats canvis ambientals, així com la seqüenciació dels genomes de Trebouxia sp.TR9, entre d’altres. Ha demostrat, a més, els efectes metabòlics en les algues de l’exposició in vitro perllongada a altes concentracions de sal, resultats que suggereixen que les microalgues simbiòtiques poden haver desenvolupat vies moleculars alternatives eficaces per fer front als entorns salins. En aquest sentit, ha publicat una vintena de papers pioners.

Ha dirigit 16 tesis doctorals i és autora de més de 250 treballs en revistes d’impacte internacional, com Plant Science, entre d’altres. En el camp de la Liquenologia, Barreno té una taxa de citació que correspon a un índex H de 35, que la situa en el cim de la comunitat internacional de la Liquenología. Ha aconseguit finançament per a 48 projectes nacionals, regionals i internacionals d’excel·lència i ha obtingut subvencions públiques i privades per dirigir 17 projectes de desenvolupament i transferència derivats de la seua recerca. Col·labora amb la Universitat Estatal d’Arizona en l’elaboració d’una flora de líquens del desert de Sonora (EUA i Mèxic) i ha sigut coordinadora acadèmica de la Càtedra UNESCO d’Estudis sobre el Desenvolupament, de la Universitat de València.

“A banda de la immensa satisfacció que em produeix aquest homenatge, el fet que Symbiosis dedique per primera vegada un volum als líquens és molt important, ja que aquests proporcionen valuosos sistemes per estudiar alteracions simbiòtiques de tot tipus, la seua evolució i els holobionts generats. Com bé deia la meua admirada Lynn Margulis, la vida és simbiòtica. A més, queda molt per aprendre sobre la protecció i conservació d’aquests organismes i sobre la seua ràpida bioindicació de les alteracions ambientals dels ecosistemes”, comenta Barreno. “L’estudi dels processos, funcions i interaccions genòmiques entre simbionts és realment complex i imprescindible per la seua aportació als cicles biogeoquímics tant dels sistemes forestals com dels penyals i els sòls. El conjunt de treballs que apareixen publicats en aquest número monogràfic són innovadors en el camp de la Liquenología”, conclou.

En aquesta ocasió, la revista romandrà oberta a el públic en l’edició digital fins al pròxim 31 de desembre. Es pot clicar l’enllaç a la fi de la notícia i accedir a la llista completa de les seues publicacions en aquesta base de dades.

Accés a la revista Symbiosis: https://www.springer.com/journal/13199/updates/18648892