La RSEQ distingeix la carrera de José Ramón Pedro i atorga un premi Jove Investigadora postdoctoral a Mónica Giménez

22/04/2021

La Real Sociedad Española de Química (RSEQ) ha premiat el catedràtic de Química Orgànica de la Universitat de València José Ramón Pedro Llinares amb el ‘Reconeixement a una carrera distingida’, un dels guardons més destacats que atorga cada any la institució. La investigadora de l’ICMol Mónica Giménez Marqués ha rebut el premi ‘Jove Investigador 2021’ en la modalitat de postdoctoral.

José Ramón Pedro Llinares (Sollana, València, 1952) és catedràtic de Química Orgànica de la Universitat de València des de 1998. Va iniciar la seua labor investigadora amb el tema "Síntesi de civetona a partir d'àcid floiònic", en el qual va centrar la seua tesi doctoral sota la direcció d'Eliseo Seoane, i en el qual va treballar durant alguns anys. Prompte va iniciar una carrera investigadora independent en el camp de la síntesi de sesquiterpens i a la fi dels anys 90 es va introduir en una nova línia de recerca sobre la utilització de complexos metàl·lics en catàlisi oxidativa, en la qual va fer importants aportacions.

En 2005, la seua línia d'investigació va evolucionar cap a la utilització de complexos metàl·lics i posteriorment organocatalitzadors en diferents reaccions enantioselectives de formació d'enllaços carboni-carboni. Recentment, ha incorporat al seu grup una nova línia d'investigació sobre mètodes sintètics basats en la catàlisi fotoredox.

José Ramón Pedro és coautor de més de 200 articles i capítols de llibres, i ha dirigit o codirigit 16 tesis doctorals, moltes d'elles sota la modalitat de doctorat europeu o internacional. Aquesta carrera científica de qualitat i sostinguda en el temps -més de 45 anys- ha experimentat en els últims anys un creixement notable. En els últims cinc anys ha publicat 46 articles i ha rebut més de 300 citacions anuals (Web of Science). 

Mónica Giménez Marqués és investigadora del programa Ramón y Cajal en l'Institut de Ciència Molecular (ICMol) de la Universitat de València. Va obtindre el seu doctorat en 2013 a l’ICMol, sota la supervisió d'Eugenio Coronado i Guillermo Mínguez Espallargas, dins el camp del magnetisme molecular. En 2014 va moure els seus interessos cap a diferents usos de materials híbrids porosos coneguts com MOFs. D'una banda, va investigar el seu ús biomèdic en el Institut Lavoisier de Versailles (França). D’altra, va obtindre una beca individual Marie-Sklodowska Curie per a treballar en l’Institut des Matériaux Poreux de Paris -en les prestigioses École Normale i École de Physique et Chimie Industrielles- per a abordar el desenvolupament de MOFs heterometàl·lics i el seu ús en catàlisi heterogènia. En 2018 es va incorporar a l’ICMol amb una beca ‘Juan de la Cierva Incorporació’ i en 2019 va ser nomenada Júnior Leader Incoming Fellow de la Fundació La Caixa. 

Mónica Giménez Marqués ha rebut diverses distincions, com lara 'assistència a la 67a Trobada de Premis Nobel Lindau (2017), el Premi Talent Jove (2018) i el Premi Científic i Tècnic Ciutat d'Algemesí (2019).

El seu principal interés se centra en el desenvolupament de nous materials híbrids porosos per a estudiar propietats fonamentals i els seus usos en camps relacionats amb la biomedicina i el medi ambient. Aquesta investigació està secundada amb programes competitius com els projectes d'excel·lència SEJIGENT de la Generalitat Valenciana i del Govern d'Espanya.