La Universitat reuneix un centenar d'experts en materials bidimensionals i grafé

11/11/2019

L'Institut de Ciència Molecular (ICMol) reunirà els dies 12, 13 i 14 de novembre un centenar d'investigadors en el camp dels materials bidimensionals, amb motiu del ‘2D-Chem València-Erlangen Symposium on the Chemistry and Physics of 2D Materials’. Organitzat per la Universitat de València i la Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Alemanya), el simposi tindrà lloc a la Sala d'actes d'Instituts d'Investigació del Parc Científic.

El grafé i altres materials bidimensionals (2D) constitueixen una de les àrees prioritàries del programa Horizon 2020 de la Comissió Europea. Les excepcionals propietats mecàniques i electròniques del grafé han posat aquest material a l'avantguarda de la investigació durant els últims anys. No obstant això, pel fet de no tractar-se d'un material semiconductor, les seues aplicacions electròniques són limitades.

Per aqueixa raó, el disseny de nous sistemes 2D amb altres propietats, com la superconducció, no deixa d'expandir-se. El seu estudi integra ja investigadors de diferents disciplines interessats a desxifrar la química i la física dels materials bidimensionals implicats en el desenvolupament de dispositius funcionals i aplicacions noves.

Organitzat conjuntament per la Universitat de València i la Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Alemanya), el ‘Simposi 2D-Chem València-Erlangen’ té per objectiu promoure la discussió i la col·laboració entre els investigadors, de cara a afrontar els enormes reptes científics en aquest camp, tant des de la perspectiva experimental com des de la teoria.

La Universitat de Friedrich-Alexander Erlangen-Nürnberg (FAU) alberga probablement la comunitat pionera més gran i productiva d'Europa en aquest camp. Es tracta de l'única institució on estan representats tots els camps de la recerca del carboni: la química, la física i l'enginyeria de materials del grafé, els nanotubs de carboni, els fullerens i els nous al·lòtrops de carboni sintètic.

L'Institut de Ciència Molecular (ICMol) de la Universitat de València desenvolupa investigació competitiva en ciència de materials utilitzant un enfocament molecular. Aquest és, de fet, l'únic centre de recerca espanyol centrat exclusivament en l'estudi de molècules i materials moleculars funcionals que exhibeixen propietats magnètiques, elèctriques o òptiques i està reconegut internacionalment com un dels centres pioners per a la investigació sobre nanociència molecular i, específicament, magnetisme molecular i materials 2D.

El congrés, que té com a objectiu enfortir les relacions entre els grups de recerca de València i Erlangen, abordarà qüestions que van des de les propietats químiques i físiques dels materials 2D a les aplicacions dels bidimensionals en emmagatzematge i conversió d'energia, optoelectrònica, electrònica flexible, catàlisi o espintrònica, totes d'interés científic en aquest camp.

Més informació en la web del congrés: http://icmol.es/2dchem/symposium2019/