Un projecte de l’IRTIC millorarà la interoperabilitat de les dades de trànsit mitjançant Linked Open Data

30/10/2019

L'objectiu de LOD-RoadTran18 és aconseguir que les dades de trànsit d'Espanya i la República Txeca milloren la seua interoperabilitat, distribució i reusabilitat a nivell europeu i adquirisquen caràcter de dada oberta enllaçada (Linked Open Data-LOD). El sistema, que incorpora capacitats semàntiques, permetrà les anomenades consultes federades, a més d'altres serveis i aplicacions. El projecte està cofinançat per la Comissió Europea en el marc del programa CEF Telecom.

Actualment existeixen diversos portals de dades de trànsit oberts, però aquests no tenen caràcter LOD o no aconsegueixen nivell internacional. El nou sistema LOD-RoadTran18 donarà suport a la reutilització de les dades de trànsit a través del European Data Portal, permetent que aquesta informació siga accessible mitjançant diferents plataformes sectorials a nivell internacional.

Una vegada finalitzat el projecte, les dades obertes relacionades amb el trànsit a Espanya i la República Txeca podran ser difosos utilitzant un model semàntic que evita problemes d'interoperabilitat i ambigüitat. Les consultes federades sobre informació de trànsit, basant-se en capacitats semàntiques, possibiliten l'accés a una col·lecció de sistemes de bases de dades cooperatius que podran tindre en compte les dades de previsió meteorològica o la informació meteorològica completa de les condicions existents en l'instant en què ocorre un accident, per posar-ne alguns exemples.

Aquest projecte està cofinançat per la comissió Europea a través del mecanisme Connecting Europe Facility Telecom (CEF-Telecom), l'objectiu del qual és facilitar les interaccions transnacionals entre administracions públiques, empreses i ciutadans, desenvolupant Serveis d'Infraestructura Digital (DSIs) i xarxes de banda ampla. Projectes com LOD-RoadTran18 contribueixen a la creació d'un ecosistema de serveis digitals interoperables i interconnectats que sostenen el mercat únic digital.

LOD-RoadTran 18 s'emmarca dins de l'estratègia de la comissió europea que busca fomentar la reutilització de la informació, facilitant el seu ús i garantint la seua disponibilitat.
Els participants del projecte són la Direcció General de Trànsit, l'Institut de Robòtica i Tecnologies de la Informació i la Comunicació (IRTIC) de la Universitat de València, Desidedatum Data Company S.L., RBSolutions, Esam Tecnologia S.L., Universitat Politècnica de València i Leading Management Technology S.L.. Per part de la República Txeca participen l'empresa TamTam Research i la Czech Technical University.