Un projecte pilot de l’IRTIC fomenta la mobilitat sostenible i l'autonomia dels escolars de Torrent

18/12/2019

El grup LISITT de l'Institut de Robòtica i Tecnologies de la Informació i la Comunicació (IRTIC) ha implantat una xarxa d'itineraris segurs i intel·ligents que permet a pares i mares monitorar el recorregut de fills i filles i rebre una notificació quan arriben al centre escolar. Les rutes escolars compten amb passos de vianants intel·ligents i 3D en les zones de major risc.

El projecte Rutes escolars segures de Torrent ha començat aquest curs la fase pilot en la qual participen 3500 escolars de 8 centres d'educació infantil i primària i de secundària de la ciutat. El projecte té com a objectiu crear una xarxa d'itineraris segurs des del punt de vista de la seguretat viària, reduir el nombre de vehicles privats i fomentar l'autonomia dels xiquets
Després de l'anàlisi de la seguretat viària i l'establiment de rutes, es van implantar senyals verticals identificatius de les rutes i senyals horitzontals indicatius del trajecte, realitzades amb cautxú reciclat de pneumàtics. Una de les novetats tecnològiques que s'han implementat són els passos de vianants intel·ligents l'objectiu dels quals és millorar la visibilitat dels conductors i dels xiquets i xiquetes. D'aquesta manera, el sistema detecta mitjançant cambres intel·ligents la proximitat d'una persona al pas de zebra, activant-se de nit i de dia amb diferents senyals lumínics LED que informen el conductor de la proximitat del vianant. A més d'això, s'han pintat uns passos de vianants que simulen ser tridimensionals.

A través de la xarxa de comunicacions de la ciutat, basada en la transmissió de dades, mitjançant PLC d'enllumenat municipal, el projecte ha cobert les rutes escolars amb sensors. Al llarg de la ruta i en els centres educatius s'han instal·lat uns detectors wifi i bluetooth que permeten identificar la MAC del dispositiu que porten els xiquets i xiquetes. Aquests dispositius- uns clauers que els escolars porten en les seues motxilles- monitoren el recorregut i envien una notificació als pares i mares quan arriben al centre. Aquesta és una tecnologia patentada pel propi grup i la Universitat de València.

Aquestes dues solucions tecnològiques tenen com a objectiu millorar la seguretat viària i la confiança de les famílies en la seguretat del recorregut per a d'aquesta manera potenciar el transport a peu fins al centre escolar. El projecte analitzarà l'efecte real i el percebut que té la disposició d'aquesta mena d'eines a l'hora que les famílies es decidisquen perquè els seus fills i filles utilitzen aquestes rutes.

Gamificació en una ciutat intel·ligent

Cada setmana es comunica a cada classe el nombre de quilòmetres que han recorregut. Així, en convertir en un joc el trasllat al centre escolar, els alumnes i alumnes entren en la competició per a veure quina classe estalvia més emissions de CO2 a l'atmosfera. Com expliquen els investigadors del projecte “aquest és un exemple de com la gamificació en una ciutat intel·ligent pot arribar a canviar conductes”.