Un sistema desenvolupat en col·laboració amb l’IRTIC permet a proveïdors tramitar factures digitals en tota la Unió Europea

05/06/2019

L'Institut de Robòtica i Tecnologies de la Comunicació (IRTIC) de la Universitat de València, en el Parc Científic, ha contribuït a implementar un sistema únic de facturació electrònica que permet als proveïdors de serveis de qualsevol estat de la Unió Europea tramitar les seues e-factures de manera àgil amb qualsevol administració pública europea. És el resultat de POOL-TSP, un projecte finançat pel mecanisme CEF de la UE.

Actualment, existeix una diversitat de normes a nivell internacional, nacional o regional sobre l'ús de factures electròniques, la qual cosa dificulta les transaccions internacionals de les empreses. Això suposa també un augment dels costos i una major inseguretat jurídica per als proveïdors, ja que, sovint, el sistema utilitzat en un país no és compatible ni acceptat en un altre país.

El projecte POOL-TSPs ha aconseguit que els sistemes de 10 Proveïdors de Serveis de Confiança –“Trust Service Providers”, entitats responsables i autoritzades per a tramitar certificats digitals i signatures digitals– utilitzats a Bèlgica, Irlanda, Dinamarca, Noruega, Holanda, Suècia i Itàlia siguen segurs i compatibles entre si, complint amb la Directiva 2014/55/EU. D'aquesta manera, Europa impulsa una unificació que abasta tant el contingut de les factures com el format i el llenguatge utilitzat, així com el mètode de transmissió.

Beneficis de la facturació electrònica

Europa aposta per fer un salt tecnològic que permeta realitzar l'e-Procurement, és a dir, la gestió electrònica de tot el procés comercial entre l'administració pública i els proveïdors. L'objectiu final no és només digitalitzar l'enviament, sinó també la recepció i tractament de la factura. Els PDFs, per exemple, no permeten que les factures siguen llegibles de manera automàtica, la qual cosa no redueix el factor d'error humà ni afavoreix l'estalvi de costos. Les eFactures permeten la recepció automatitzada i l'aprovació de factures a través de mecanismes per a contrastar la informació i integrar l’eFactura en el sistema comptable de manera automàtica.

Per això, la Innovation Network Agency (INEA) de la Unió Europea ha llançat diverses línies de finançament a través del mecanisme CEF (Connecting Europe Facilities), que pretén potenciar la compatibilitat dels Proveïdors de Serveis de Confiança (“Trust Service Providers”, entitats responsables i autoritzades per a tramitar certificats digitals i signatures digitals).

POOL-TSPs, que finalitza aquest mes de juny amb la implantació del sistema, és un dels cinc projectes CEF amb els quals el grup de recerca LISITT (IRTIC) contribueix a reforçar el mercat digital únic dins d'aquesta línia de finançament europeu.

Projectes CEF

Els projectes CEF són l'instrument de la Comissió Europea per a fomentar el creixement, l'ocupació i la competitivitat de la unió finançant les xarxes transeuropees d'alt rendiment, sostenibles i eficients en l'àmbit del transport, l'energia i els serveis digitals.