Gustau Camps, nou membre de l’European Science Foundation

15/12/2021

El físic i catedràtic d’Enginyeria electrònica de la Universitat de València, ha estat elegit membre del Comitè Europeu de Ciències de l’Espai (ESSC) de la Fundació Europea de la Ciència (ESF). La seua funció principal serà impulsar les activitats d’Intel·ligència Artificial i aprenentatge automàtic en la seua aplicació a les geociències, les ciències mediambientals i el clima.

Gustau Camps-Valls, coordinador del grup Image Signal Processing (ISP) del Laboratori de Processament d’Imatges (LPI) de la Universitat de València i expert en processament de Big Data i aprenentatge automàtic, s’ocuparà en particular de desenvolupar aplicacions espacials relacionades amb temes com el canvi climàtic i el medi ambient, de gran impacte en la societat.
L’ESF és una associació no governamental amb vocació internacional i sense ànim de lucre, creada a França el 1974 i compromesa amb la promoció de la ciència de més qualitat a Europa i amb el foment de la investigació i la innovació.

El Comitè Europeu de Ciències de l’Espai proporciona assessorament a l’Agència Espacial Europea (ESA), la Comissió Europea, les agències espacials nacionals de la UE i altres responsables de la presa de decisions a nivell espacial i aplicacions derivades. S’ha convertit en un organisme científic independent de referència a Europa en matèries espacials i en un punt de trobada per a la col·laboració internacional en matèria de recerca.

El nomenament Camps-Valls es va produir el 30 de novembre passat durant la 62a reunió plenària de l’ESSC.

El treball de Gustau Camps-Valls se centra principalment en el desenvolupament d’algorismes de machine learning per a l’anàlisi de dades de teledetecció, observació de la Terra i nombroses aplicacions de les geociències. És autor de més de 150 articles en publicacions científiques internacionals, més de 200 comunicacions a congressos i 5 llibres internacionals relacionats amb processament de senyals, dades i mètodes d’aprenentatge automàtic. Ha coordinat dotze projectes de recerca, a més a més de diferents contractes finançats per la Comissió Europea, l’Agència Espacial Europea i EUMETSAT. És titular d’una ajuda Consolidator Grant i és investigador principal i part de l’equip internacional dotat amb una Synergy Grant, les dues de l’European Research Council (ERC), per avançar en l’aprenentatge estadístic i la modelització del sistema terrestre, amb tècniques innovadores que inclouen la comprensió i causalitat de fenòmens associats al canvi climàtic.