La Universitat de València obté una de les 5 ajudes de la Fundació BBVA a equips de recerca en Big Data

30/03/2020

La Fundació BBVA acaba de concedir una ajuda de 100.000 euros al projecte SCALE dirigit per Gustau Camps-Valls, catedràtic d'Enginyeria Electrònica i investigador de l’Image Processing Laboratory (IPL) de la Universitat de València. El seu equip investigarà, amb noves tècniques matemàtiques, l'impacte de les transformacions socioeconòmiques en la biosfera. L'objectiu, avançar en la comprensió i el desenvolupament sostenible de la societat actual.

Els algorismes d'aprenentatge automàtic (machine learning) actuals són eficaços per a identificar patrons en grans bases de dades, però no aconsegueixen identificar relacions més abstractes com les de causa i efecte. El projecte SCALE (Causal inference in the human-biosphere coupled system) pretén avançar en el camp de la inferència causal a partir de dades, desenvolupant nous algorismes que comprenguen els problemes i generen explicacions causals de manera automàtica.

Format per investigadors de la Universitat de València i col·laboradors en la Universitat de Leipzig i l'Agència Espacial Alemanya (DLR) en Jena (Alemanya), l'equip destinarà l’ajuda a aplicar aquests algorismes al sistema on la biosfera terrestre i els humans interactuen. “Aquest és un sistema amb múltiples variables involucrades, que interaccionen entre si i donen lloc a fenòmens tan complexos com les migracions o el canvi climàtic”, assenyala Gustau Camps, catedràtic de la Universitat i investigador de l’IPL, al Parc Científic de la institució acadèmica.

Quin és l'impacte de les transformacions socioeconòmiques en la biosfera? Quan i perquè el sistema pot fer-se inestable? Existeixen punts d'inflexió i crítics del sistema? El projecte SCALE investigarà aquestes qüestions des de noves tècniques matemàtiques, amb l'objectiu final d'avançar en la comprensió i el desenvolupament sostenible de la societat actual.

“Avui dia comptem amb mètodes matemàtics per a inferir relacions causals a partir de dades i observacions que prometen revolucionar la ciència i impactar en un bon nombre d'aplicacions socials, econòmiques, i mediambientals”, explica Camps-Valls, partícip l'any passat d'un article en la revista Nature Communications signat per 21 científics de 6 països.

Gustau Camps és titular d'una beca ERC Consolidator Grant i d'un projecte Sinergy Grant -també de l’European Research Council- dotat amb 10 milions d'euros, rebut recentment i destinat a millorar els models climàtics i l'anàlisi i interpretació de les dades del sistema Terra. “Les aplicacions són innombrables; podem comprovar hipòtesis científiques, comprovar la validesa dels models, optimitzar tractaments en clínica mèdica, efectes d'adaptació d'espècies en ecologia; identificar variables que dominen els canvis en el sistema econòmic, variables que causen la crisi climàtica i molt més”, conclou.

Un impuls a la investigació científica

Aquestes ajudes a projectes d'investigació de la Fundació BBVA suposen un compromís amb l'impuls de la recerca científica i la seua projecció a la societat, com a manera d'ampliar les oportunitats individuals i col·lectives i abordar de manera eficaç els principals reptes del segle XXI. Les àrees objecte de la present convocatòria són la Biomedicina, l'Ecologia i la Biologia de la Conservació, l'Economia i Societat Digital, les Humanitats Digitals i el Big Data.

En l'àrea de Big Data es concedeixen 5 ajudes amb un import brut màxim de 100.000 euros per a cadascuna d'elles, destinades a projectes d'investigació bàsica o aplicada per a l'anàlisi de big and complex data, incloent tècniques i algorismes de machine learning. S'han presentat a aquesta edició 93 sol·licituds. Dels cinc projectes premiats, un ha recaigut en la Universitat de València i la resta en la Universidad da Coruña, la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad de Sevilla i el CSIC.