Un projecte sobre canvi climàtic coliderat per la Universitat, seleccionat pel programa MIT-SPAIN ‘la Caixa’

23/04/2020
María Piles

La proposta sobre models estadístics per a investigar el canvi climàtic, en la qual cooperen investigadors de la Universitat de València, la Politècnica de Catalunya i el MIT, ha sigut seleccionada en la tercera convocatòria MIT-Spain ‘la Caixa’ Foundation Seed Fund, una iniciativa destinada a fomentar la col·laboració i la transversalitat en la generació de coneixement de cara a afrontar els grans reptes del segle XXI.

Distingida en la secció ‘Economia global’ de la convocatòria, la iniciativa pretén quantificar la resposta de la vegetació davant el canvi climàtic mitjançant models estadístics. María Piles, investigadora ‘Ramón y Cajal’ en el grup Image and Signal Processing (ISP) de l’Image Processing Laboratory (IPL), en el Parc Científic, és la titular del projecte per part de la Universitat de València.

Plantejat, segons els objectius del programa MIT-Spain ‘la Caixa’ Foundation Seed Fund, per a iniciar noves col·laboracions entre científics de centres d'investigació espanyols i el Massachusetts Institute of Technology (MIT), el projecte desenvoluparà models estadístics per a investigar la resposta de la vegetació davant fenòmens climàtics extrems. Concretament, s'aplicarà alta tecnologia de satèl·lits d'observació de la Terra amb sensors de microones, òptics i làser per a mesurar el contingut d'aigua en els sòls i la vegetació, així com l'activitat fotosintètica de les plantes i la seua biomassa, caracteritzant la coberta vegetal i el seu creixement. “Amb aquesta informació, analitzarem a escala global i regional els intercanvis d'aigua entre el sòl, la vegetació i l'atmosfera, i quantificarem la resposta de la vegetació a canvis extrems en aquests processos, induïts per fenòmens climàtics com ara onades de calor, sequeres i inundacions”, descriu el projecte.

La vegetació absorbeix més del 25% del CO₂ emés per les activitats humanes. Episodis com la borrasca Gloria, les sequeres prolongades o l'augment global de la temperatura són exemples de fenòmens que tenen un gran impacte sobre la vegetació i els ecosistemes terrestres. Aquests extrems climàtics, que estan afectant en els últims anys la zona mediterrània, redueixen el rendiment dels cultius i alteren l'emmagatzematge de carboni en els boscos, minvant la seua capacitat per a mitigar el canvi climàtic. Entendre el paper de la vegetació en els intercanvis Terra-atmosfera és essencial per a determinar els impactes de la present emergència climàtica.

La tercera convocatòria MIT-Spain ‘la Caixa’ ha seleccionat un total de 12 projectes de recerca en tres àrees diferents: salut, energia i economia global. El comité d'avaluació –format per més de cent membres del MIT– ha valorat, entre altres, aspectes com la sostenibilitat del projecte més enllà del període de finançament –un any–, el grau de contribució a cada camp d'estudi o la participació d'estudiants i postgraduats universitaris en el treball.

Dotat amb una ajuda de 30.000 dòlars, el projecte s'assenta en diferents publicacions, per part dels membres de l'equip, en revistes científiques d'impacte internacional com ara Science o Nature Plants.

Algunes publicacions de referència:

Konings, A. G., Piles, M., Das, N., & Entekhabi, D. (2017). L-band vegetation optical depth and effective scattering albedo estimation from  SMAP. Remote Sensing of Environment. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034425717302961?via%3Dihub

Chaparro, D., Piles, M., Vall-llossera, M., Camps, A., Konings, A.  G., & Entekhabi, D. (2018). L-band vegetation optical depth seasonal  metrics for crop yield assessment. Remote Sensing of Environment, 212,  249-259.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0034425718302062

Chaparro, D., Duveiller, G., Piles, M., Cescatti, A., Vall-llossera,  M., Camps, A., & Entekhabi, D. (2019). Sensitivity of L-band vegetation  optical depth to carbon stocks in tropical forests: a comparison to  higher frequencies and optical indices. Remote Sensing of Environment,  232, 111303. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0034425719303220

Feldman, A. F., Gianotti, D. J. S., Konings, A. G., McColl, K. A.,  Akbar, R., Salvucci, G. D., & Entekhabi, D. (2018). Moisture pulse-reserve in the soil-plant continuum observed across biomes. Nature  plants, 4(12), 1026.

https://www.nature.com/articles/s41477-018-0304-9