La FPCUV obté el segell ‘Fent Empresa. Iguals en Oportunitats’, el reconeixement de la Generalitat a les entitats que han obtingut el visat del pla d'igualtat

18/12/2019

Aquest reconeixement culmina el treball iniciat per la Fundació Parc Científic Universitat de València en 2017 amb l'objectiu d'aconseguir una major motivació de la plantilla al mateix temps que millorar el clima laboral

La Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones ha concedit a la Fundació Parc Científic Universitat de València (FPCUV) el segell ‘Fent Empresa. Iguals en Oportunitats’', el reconeixement que la Generalitat atorga a les empreses de la Comunitat Valenciana que destaquen per l'aplicació de polítiques d'igualtat i que han obtingut el visat dels seus plans d'igualtat.

Amb aquest títol, la FPCUV culmina el treball iniciat en 2017 amb el propòsit d'aconseguir una major motivació de la plantilla i un millor clima laboral. Aquell impuls va derivar en l'aprovació d'un pla d'igualtat al febrer de 2018.

Aquest reconeixement, la validesa del qual s'estén des de l'1 de febrer de 2018 al 31 de gener de 2021, suposa el compliment d'obligacions, com és la configuració d'un Comité d'Igualtat, que haurà d'estar format per una composició paritària en número i gènere. Així mateix el segell serà valorat a l'efecte d'obtindre subvencions públiques en les bases reguladores de les quals es tinga en consideració l'efectiva consecució de la igualtat en l'entitat.

Un dels aspectes més destacats de la implantació de plans d'igualtat en les empreses i entitats és el fet d'aconseguir incrementar la satisfacció dels seus equips així com desenvolupar el seu ple potencial humà. Per aquest motiu, la FPCUV actuarà proactivament animant a les empreses instal·lades en el Parc Científic de la Universitat de València a definir les seues polítiques d'igualtat entre dones i homes a través de l'aprovació de plans d'igualtat.