La Universitat incorpora equipament científic per a l'ús correcte d'animals d'experimentació en biomedicina

12/11/2019

El Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE) compta ja amb un nou equip d'imatge no invasiva per a animals d'experimentació. Finançat amb fons FEDER, el ‘IVIS Lumina’ no sols permet reduir l'ús d'animals d'experimentació sinó que fa possible les denominades anàlisis longitudinals, d'enorme interés en estudis sobre evolució dels processos biològics.

La investigació biomèdica constitueix una de les eines més prometedores per a la resolució de problemes de salut humana com el càncer o les malalties cardiovasculars i neurodegeneratives, entre altres. En paral·lel a la ràpida evolució d’aquest tipus de recerques, la societat ha desenvolupat una sensibilitat social cap als animals i el seu tracte, i això s'ha traduït en una normativa a nivell europeu que persegueix garantir les bones pràctiques quan s'empren animals en experimentació. Dins aquest context, les institucions que duen a terme investigació biomèdica amb animals han de vetlar pel compliment d'aqueixes bones pràctiques mentre mantenen l'objectiu de fer avançar el coneixement cap a la resolució de problemes.

La legislació actual en aquest sentit està orientada tant a reduir l'ús d'animals d'experimentació com a maximitzar la informació obtinguda per cada exemplar. Per això, els equips d'imatge no invasiva constitueixen una eina inestimable a l'hora d'obtindre informació biològica rellevant sense necessitat de sacrificar l'animal. Són equips que empren tecnologies basades en ressonància magnètica, emissió de positrons, detecció ultrasensible de luminescència, de raigs X o d'ultrasons.

Aquesta tècnica no interfereix ni causa dany als organismes vius; permet reduir l'ús d'animals d'experimentació i fa possible els denominats ‘estudis longitudinals’, que faciliten l'obtenció d'informació d'un mateix animal en moments diferents de la seua vida, cosa que no succeeix amb els estudis de punt final.

El nou equip d'imatge –IVIS Lumina-Perkin Elmer– facilita l'adquisició d'imatges en animals d'experimentació petits –tipus rosegadors– per bioluminescència o fluorescència i raigs X, com també per imatge directa per mitjà d'una càmera d'alta sensibilitat. La possibilitat de capturar senyals lluminosos permet l'ús, en animals, de reactius innocus dissenyats per a produir llum en resposta a processos biològics que succeeixen a l'interior dels organismes. I tot gràcies als avanços de la química de biomolècules i de l'enginyeria genètica.

Aquest equipament és de gran interés per a investigadors biomèdics de diferents àmbits, des de professors/investigadors universitaris a metges/investigadors d'hospitals i instituts de recerca sanitària. Entre altres capacitats, l'eina pot analitzar massa òssia per a l'estudi dels processos d'osteoporosi, observar el creixement tumoral de càncer humà en models animals, el funcionament del sistema cardiovascular i la cerca de molècules que milloren la hipertensió o la resposta inflamatòria, i els processos de cicatrització de ferides o de regeneració tissular per trasplantaments de cèl·lules mare.

Situat en el Servei de Producció i Experimentació Animal del SCSIE, al Campus de Burjassot-Paterna, l'equip ha sigut finançat amb càrrec a fons FEDER-Generalitat Valenciana dins el marc del projecte IDIFEDER 2018 060, liderat per la catedràtica de Biologia Cel·lular de la Universitat de València Isabel Fariñas. Supervisat per personal tècnic qualificat, IVIS Lumina es troba disponible per a tots aquells usuaris de la Comunitat Valenciana que ho precisen.

http://ir.uv.es/sN5oNxa