La Universitat participa en un estudi que determina la millor manera de regar per degoteig caquis i llimeres

28/07/2021

Científics de l'Institut d'Investigacions sobre Desertificació (CIDE, UV-CSIC-GVA) i del Centre d'Edafologia i Biologia Aplicada del Segura (ENCEBES, CSIC) demostren que utilitzar una sola línia porta-degotador optimitzaria l'ús de l'aigua en caquis i llimeres. L'estudi contribueix a establir pautes per a millorar el disseny agronòmic del reg, facilitant les tasques de cultiu i aconseguint fins i tot increments de la producció.

Un grup de recerca de l'Institut d'Investigacions sobre Desertificació (CIDE) –centre mixt del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), la Universitat de València i la Generalitat Valenciana– i del Centre d'Edafologia i Biologia Aplicada del Segura (ENCEBES-CSIC) han desenvolupat un estudi per a establir el mètode òptim per a regar plantacions de caquis i llimeres en climes semi-àrids mitjançant reg per degoteig. El treball conclou que una sola línia porta-degotadors és suficient per a optimitzar el rendiment i l'eficiència en l'ús de l'aigua, tant per al cas de la llimera com per a arbres joves de caqui.

L'estudi, publicat en la revista d'accés obert Water, dona resposta a les necessitats del sector productiu a l’hora de millorar l’aplicació del reg per degoteig en aquests tipus de conreu, de gran importància econòmica en la Comunitat Valenciana i la Regió de Múrcia.

El treball determina la manera òptima de col·locació de les mànegues porta-degotadors –número i disposició– en un hort fruiter, on poden col·locar-se una o diverses línies per a subministrar l'aigua als arbres. Segons l’estudi, tot i que una disposició en simple línia resulta més econòmica i facilita les tasques de conreu, aquesta pot no proporcionar suficient volum de sòl mullat. El treball compara la resposta agronòmica dels arbres en funció del nombre de línies porta-degotadors emprades. “La principal conclusió és que, per al cas de la llimera i en un sòl argilenc, una única línia porta-degotadors és suficient per a optimitzar el rendiment i l'eficiència en l'ús de l'aigua. De la mateixa manera, en el cas d’arbres joves de caqui, la disposició dels degotadors en una sola línia permet optimitzar la productivitat de l'aigua”, assegura Diego Intrigliolo, investigador del CIDE i un dels autors del treball.

Més informació:

https://ir.uv.es/w0oOMXQ

Referència:

Margarita Parra, David Hortelano, Francisco García-Sánchez, Diego S. Intrigliolo and José S. Rubio-Asensio, Effects of Drip Irrigation Design on a Lemon and a Young Persimmon Orchard in Semi-Arid Conditions, Water 2021, 13(13), 1795.

https://www.mdpi.com/2073-4441/13/13/1795