Universitat de València i INCLIVA desenvolupen tecnologia per a millorar els diagnòstics de pacients amb càncer

09/03/2020
Pedro Morillo fent ús d'una eina de Realitat Mixta desenvolupada per la UV.                 

L'Institut de Robòtica i Tecnologies d'Informació i Comunicació (IRTIC) de la Universitat de València i el INCLIVA aplicaran un sistema que utilitza el paradigma d'interacció de la Realitat Virtual per a millorar la comprensió de la imatge TAC. Aquesta tecnologia millorarà la taxa d'èxit sobre viabilitat quirúrgica en pacients oncològics i reduirà costos econòmics i temporals.

Coordinat per l'investigador de l’IRTIC Pedro Morillo (Departament d'Informàtica de la Universitat de València), l'estudi tracta de solucionar un dels reptes de l'estratègia RIS3CV (Research and Innovation Smart Specialization Strategy – Estratègia d'Especialització Intel·ligent en Investigació i Innovació) proposats per la Generalitat Valenciana mitjançant la Agència Valenciana d'Innovació (AVI).

La base científica d'aquesta solució tecnològica consisteix en l'aplicació del paradigma de la Realitat Virtual per a visualitzar la imatge TAC i així facilitar als metges la seua comprensió.

En l'actualitat, per a diagnosticar un pacient oncològic, entre altres proves se li realitza una TAC (tomografia axial informatitzada). A partir de la imatge generada per la TAC, els especialistes quirúrgics valoren la viabilitat quirúrgica.

Aquesta forma de visualització fa molt difícil la comprensió espacial de la informació present en la TAC, per la qual cosa la seua anàlisi és un procés laboriós i genera una taxa d'error superior al 20%. És a dir, de cada 100 pacients diagnosticats com a “operables”, almenys 20 resulten no ser-ho després d'observar la localització i l’anatomia del tumor real durant el procés de cirurgia.

L'error en el diagnòstic de la viabilitat quirúrgica comporta un doble perjudici per al pacient. En primer lloc, un procés quirúrgic innecessari amb tot el que això comporta: anestèsia, recuperació postquirúrgica, etc. En segon lloc, un retard en el tractament més adient.

La solució proposada en el projecte consisteix a aplicar el paradigma d'interacció de la Realitat Virtual per a millorar la comprensió de la imatge TAC, la qual cosa comportarà millorar la taxa d'èxit actual i reduir costos econòmics i temporals. Aquest nou mètode de visualització no sols serà compatible amb la imatge TAC, sinó també amb 3D processats, de manera que es puga complementar la forma de treball actual sense perdre qualsevol de les opcions disponibles fins ara.

El nou sistema permetrà als metges visualitzar la informació de les proves com si observaren directament l'interior d'un pacient, i a més oferirà eines que permetran interactuar amb aquesta informació.

Per a tota la ideació de la solució tecnològica, experimentació i validació es compta amb el suport i col·laboració de l'equip Luis Sabater (Departament de Cirurgia de la Universitat de València), Cap de Secció de la Unitat de Cirurgia Hepatobiliopancreàtica de l'Hospital Clínic Universitari de València i adjunt a la Direcció Científica d’INCLIVA.

Aquest equip és pioner en la utilització de models 3D de tumor i fetge reals per a la planificació de cirurgies oncològiques extremes.

Per al seu finançament, en primera instància, s'ha optat per participar en la convocatòria de “Valorització i Transferència de resultats d'investigació” de l'Agència Valenciana d'Innovació (AVI) d'aquest exercici 2020. Segons Pedro Morillo, “aquest projecte és una xicoteta mostra de la capacitat de transferència del sistema d'innovació valencià”. Morillo ha destacat la gran quantitat de sinergies que s'estan creant entre els Instituts de Recerca i el teixit industrial valencià gràcies a la creació dels reptes establits pels Comités Estratègics d'Innovació creats en l’AVI.