SiCtech Induction rep un NEOTEC per a desenvolupar sistemes de potència totalment embeguts per a calfament per inducció

01/07/2019

Aquesta tecnologia s'aplicarà a la industrial del metall, tant per a modelar com per a soldar. "En lloc de necessitar un alt forn per a desfer el metall, ara amb una màquina relativament més xicoteta aconseguirem fer el mateix treball", assegura el CTO de la companyia.

La tecnològica Smart Induction Converter technologies (SiCtech), instal·lada en el Parc Científic de la Universitat de València, rebrà prop de 245.000 euros del Programa NEOTEC del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) per a desenvolupar sistemes de potència totalment embeguts en generadors per a aplicacions com el calfament per inducció, l'electro-mobilitat i variadors de velocitat, entre altres.

Pel seu potencial de mercat, la primera etapa empresarial se centrarà en l'aplicació d'aquests sistemes en calfament per inducció industrial, i amb la finalitat d'aprofitar els recursos limitats, la companyia ha implementat una estratègia d'I+D basada en Lean Startup. "En primer lloc, desenvoluparem un producte mínim viable per a guanyar tracció de mercat", ha explicat Daniel Osorno, responsable d'Operacions (CTO) de l'empresa. Es tracta de dos productes basats en transistors d'encapsulat comercial: un rack convertidor de 50kW de potència i un mòdul inversor de 100kW de potència. "Tots dos productes són compactes perquè estan semi-embeguts", justifica Osorno.

Segons la companyia, el repte tecnològic és aconseguir un mòdul convertidor de potència de 200kW d'un ampli rang de freqüències, "la grandària de les quals i pes seran 20 vegades inferior a l'actualment utilitzat en els generadors de calfament per inducció, i el rendiment de la qual serà notablement superior al que tenen els inversors en el mercat, de l'ordre del 90%". Per tant, assegura Daniel Osorno, "la tecnologia proposada és totalment disruptiva en relació amb el que existeix hui dia".

"Fins ara les màquines que s'han encarregat de subministrar l'energia als generadors de calfament per inducció han sigut unes fonts d'alimentació grans, aparatoses. Ara el que volem aconseguir són unes fonts d'alimentació amb un volum molt xicotet, robustes, fiables i això només ho podem aconseguir embevent, integrant, els semi-conductors dins de la pròpia placa de circuit imprés (Printed Circuit Board, PCB) de la font d'alimentació", apunta el CTO, qui afegeix: "a nivell de consumidor, és una alternativa a la soldadura d'arc".

L'aplicació d'aquesta tecnologia afectarà la industrial del metall, tant per a modelar com per a soldar. "En lloc de necessitar un alt forn per a desfer el metall, ara amb una màquina relativament més xicoteta aconseguirem fer el mateix treball", assegura Osorno.

Empreses desenvolupadores de tecnologia

SiCtech Induction és una de les 94 empreses espanyoles beneficiades amb aquest programa que impulsa el Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) per a finançar fins a amb 550.000 euros projectes empresarials que necessiten de l'ús de tecnologia o coneixement a partir de l'activitat investigadora i en els quals l'estratègia de negoci es base en el desenvolupament de tecnologia. Entre aquestes, es troba també una altra empresa del Parc Científic, Darwin Bioprospecting Excellence.