Igualtat valida amb el segell “FENT EMPRESA. IGUALS EN OPORTUNITATS” el II Pla de l'FPCUV

10/11/2023
  • La Direcció General d'Igualtat i de l'Institut de les Dones, de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, reconeix amb este distintiu el compromís de la Fundació Parc Científic Universitat de València amb la igualtat de gènere
  • El segon Pla d'Igualtat de l'FPCUV, que estarà vigent fins a 30 de novembre de 2026, recull 41 accions amb l'objectiu d'avançar en l'establiment d'un marc favorable de relacions laborals basat en la igualtat d'oportunitats, la no discriminació i el respecte a la diversitat


La Fundació Parc Científic Universitat de València (FPCUV) ha rebut el segell ‘Fent empresa. Iguals en oportunitats’, que atorga el Direcció General d'Igualtat i de l'Institut de les Dones, de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, com a resultat de la validació i concessió del visat del seu segon Pla d'Igualtat, que estarà vigent fins al 30 de novembre de 2026.

Este segell de qualitat de la Direcció General suposa un reconeixement a les empreses de la Comunitat Valenciana que destaquen per l'aplicació de polítiques d'igualtat i que han obtingut el visat dels seus plans d'igualtat. El gerent de l'FPCUV, Fernando Mª. Zárraga, destaca que el segon pla d'igualtat suposa la consolidació d'accions encaminades a garantir la igualtat de gènere i oportunitats en l'entitat, la plantilla de la qual presenta una composició equilibrada quant a la presència de dones i homes.

El vigent Pla d'Igualtat, el segon des de la creació de la fundació, contempla un total de 41 accions que pretenen adaptar a la normativa vigent els objectius originals de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. A més de perseguir la igualtat efectiva de dones i homes, el pla busca avançar en el desenvolupament d'un marc favorable de relacions laborals basat en la igualtat d'oportunitats, la no discriminació i el respecte a la diversitat, promovent un entorn segur i saludable.

Per a vetlar pel compliment del pla, s'ha constituït una comissió de seguiment, que és paritària i està integrada per la representació de les persones treballadores i representació de la direcció de l'FPCUV.  Esta comissió, que es reuneix amb una periodicitat anual, té la potestat d'impulsar també recomanacions de millora, noves mesures o canvis en les existents que podran incorporar-se al Pla d'Igualtat per a garantir el compliment dels objectius recollits en el document.

CARTEL PUNTO VIOLETA FPCUV (2)-1

L'FPCUV també forma part de la iniciativa Punt Violeta contra la violència masclista del Ministeri d'Igualtat.

Entre les accions concretes que estableix este II Pla figuren la integració de la perspectiva de gènere en la gestió, o la conciliació de la vida personal, laboral i familiar de les i els treballadors. Així mateix, la Fundació compte també d'un protocol d'actuació per a previndre i resoldre les possibles situacions d'assetjament sexual o per raó de sexe que, en qualsevol de les seues formes o modalitats, pogueren produir-se en l'àmbit de l'FPCUV. 

Precisament per a reforçar la prevenció i identificar millor les situacions d'assetjament es contempla el desenvolupament d'accions formatives i de sensibilització, l'FPCUV ha dissenyat i proporcionat enguany tallers formatius en  esta matèria.